přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ochrana před povodněmi na horním toku Opavy se výrazně zvýší

20.8.2008

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič spolu se svými kolegy z ministerstva vnitra a životního prostředí předložil dnes vládě návrh opatření, které mají výrazně zvýšit bezpečnost obyvatel a majetku na horním toku řeky Opavy. Opatření jsou plánována na roky 2009–2011.

„Riziko povodní je v této oblasti vysoké, a proto jsme přikročili s kolegy ministerstva vnitra a životního prostředí ke zvýšení ochrany před povodněmi, což nespočívá jen v přehradě v Nových Heřminovech, ale i v řadě dalších kroků,“ řekl ministr Gandalovič a dodal, „materiál, který předkládáme, si klade za cíl zvýšit ochranu co nejrychleji ještě před vybudováním přehrady, a to především vybavením Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a zároveň vylepšením předpovědních a hlásných systémů v oblasti.“
 
Na horním toku řeky Opavy je povodněmi přímo ohroženo 6000 lidí, z toho 2000 obyvatel žije v oblasti vysoké míry rizika ohrožení při povodních. Ze závěrů grantového projektu vyplývá, že na základě pravděpodobnostní statistiky by mohlo z důvodu výskytu povodní dojít za období sto let ke ztrátě až 200 lidských životů. Potenciální průměrné povodňové škody zde byly vyčísleny na 4,2–5,4 mld. Kč za 100 let.
 
Opatření jsou v předloženém materiálu rozdělena podle jednotlivých ministerstev a jejich gescí. V gesci ministerstva zemědělství jsou zejména vodoměrné a srážkoměrné stanice, kamerové systémy na vybraných místech a vylepšení softwaru srážkového modelu. Tato opatření se pohybují v řádu 80 mil. Kč a budou pokryta z rozpočtu s.p. Povodí Odry.
 
V gesci ministerstva životního prostředí je plánována obnova hardwaru a softwaru předpovědní protipovodňové služby, kterou spravuje a provozuje Český hydrometeorologický ústav, a to v předpokládané výši 70 mil., prostředky jsou čerpány z Operačního programu Životní prostředí.
 
Ministerstvo vnitra má za cíl vystavět, případně modernizovat Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel, vybavit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje technikou a zároveň zlepšit stavebně technické podmínky v objektech hasičských stanic. Ministerstvo vnitra plánuje na tato opatření vynaložit zhruba 220 mil. Kč. tyto prostředky jsou nad běžný rámec, a proto budou prostředky zajišťovány každoročně dle dohod mezi zapojenými resorty.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem