přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Memorandum pomůže rozvoji hipoturistiky

3.6.2008

Tisková zpráva – K dalšímu rozvoji turistiky na koních – tzv. hipoturistiky – má přispět Memorandum o porozumění a spolupráci při podpoře pořádání sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tématikou koní v České republice. Podepsali je dnes ministři zemědělství, pro místní rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy.

Jezdecká turistika si v posledních letech získává stále více příznivců. Farem zaměřených na chov koní přibývá, zájemcům nabízejí vyjížďky, pobyty, nebo tábory spojené s jezdectvím. Podle odhadů se jejich počet blíží dvěma stovkám.
„Memorandum je v podstatě jedním z dalších kroků, které mají pomoci lépe využít potenciál hippoturistiky pro cestovní ruch a následně přispět k jeho propagaci,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Podpisem memoranda chtějí ministři prohloubit vzájemnou spolupráci, která bude zaměřena zejména na organizování a rozvoj kulturních, sportovních a chovatelských akcí s tématikou koní. Smyslem je zachování kulturního dědictví a rozvoje tradic chovu koní na území České republiky, ale také další zvyšování prestiže a úrovně v této oblasti. Vyšší zájem o jízdní  turistiku pomůže podle Gandaloviče také rozvíjet kvalitu života na venkově.
„Kůň odnepaměti patřil na venkov, a tak lze vzrůstající popularity využít i v rámci služeb rozvíjející se agroturistiky, vícedenní jízdní turistiky krajinou i pro zpestření běžných pobytů na venkově, které se u nás postupně také rozšiřují,“ doplnil ministr.
Memorandum vychází ze „Strategické vize chovu a užití koní“, která byla schválena parlamentními výbory. Doplňuje a rozvíjí již existující aktivity v oblasti chovu a užití koní. Spolupráce mezi smluvními stranami zahrnuje následující oblasti:
  • sdílení informací o možnostech podpory rozvoje kulturního dědictví
  • sdílení informací o pořádání kulturních, sportovních a chovatelských akcí
  • podporu vybraných akcí ve formě udílení záštit
  • osobní účast a prezentace statutárních zástupců na vybraných akcích
  • propagaci pořádaných akcí v tuzemsku a v zahraničí
Realizaci Memoranda zajistí společná pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, Svazu soukromých chovatelů a agentury CzechTourism, která je současně odpovědná za naplnění Memoranda.. Jejím úkolem bude posuzování a schvalování programu podpor na příslušný rok, projedná také zásady a pravidla financování jednotlivých akcí, pokud bude jejich financování zajištěno z finančních zdrojů zúčastněných stran Memoranda nebo ze sponzorských darů.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem