přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Na protipovodňová opatření na Zlínsku dá stát stovky milionů korun

30.5.2008

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se bude v rámci programu Prevence před povodněmi v období 2007-2012 významně podílet na realizaci protipovodňových opatření ve Zlínském kraji. Na toto období je připravena částka621,3 mil. Kč, což znamená takřka dvojnásobný nárůst financí. V rámci pracovní návštěvy regionu to uvedl ministr Petr Gandalovič.

Mezi důležité lokality, kde se budou realizovat proti povodňové stavby, patří především Tlumačov a Uherské Hradiště/Staré Město.
 
„O důležitosti ochrany před povodněmi nevypovídá pouze nárůst finanční částky, ale rovněž aktivita a velký zájem ze strany kraje, obcí a měst o zlepšování ochrany před povodněmi. Realizované i naplánované protipovodňové stavby ve Zlínském kraji výrazně přispějí k ochraně obyvatel před velkou vodou, která v uplynulých letech výrazně poznamenala život v tomto regionu,“ uvedl ministr Petr Gandalovič.
 
Výstavba ochranných hrází v Tlumačově podél Moravy za 92 mil. ochrání obyvatele a zástavbu obce před rozlivy řeky. Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy na Q100 v Uherském Hradišti a Starém Městě za 165 mil. Kč také zaručí lepší ochranu jeho obyvatel před povodněmi. Obě tyto akce jsou vnímány jako prioritní jak ze strany ministerstva zemědělství tak i z hlediska Zlínského kraje.
 
V předchozím protipovodňovém programu v letech 2002-2007 byly realizovány ve Zlínském kraji protipovodňové stavby za 334 mil Kč. Mezi nejvýznamnější protipovodňová opatření patří rekonstrukce hráze vodního díla Bystřička s nákladem 127,4 mil. Kč, levobřežní hráz podél řeky Moravy v Napajedlech s nákladem 26,1 mil. Kč či úprava koryta řeky Dřevnice za 79,4 mil. Kč.
 
Ministr Gandalovič jednal v rámci své pracovní návštěvy Zlínského kraje s hejtmanem Liborem Lukášem o situaci v oblasti napojení obyvatel ve Zlínska na vodovod. To činí v současné době 89,8 % (za ČR: 92,3%) a napojení na kanalizaci je na 83,5 % (za ČR: 80,8 %). Počet čističek odpadních vod v kraji dosahuje 84 (4,1 % z celkového počtu v ČR) a Zlínský kraj spolu s Moravskoslezským krajem mají největší množství vod povolených k vypouštění do vodních toků bez čištění. Průměrná výše ceny pro vodné v roce 2007 činila 24,90 Kč/m3 (24,60 Kč/mv ČR) a průměrná výše ceny pro stočné ve stejném roce byla 20,10 Kč/m3 ( 21,50 Kč/mv ČR).
 
Údaje k jednotlivým oblastem Zlínského kraje byly zpracovány na základě vybraných údajů majetkové a provozní evidence za rok 2006.
 
 
Uhersko -hradišťsko
Vsetínsko
Kroměřížsko
Zlínsko
Zlínský kraj celkem
Napojení obyvatel na vodovod:
89,70 %
89,50 %
97,60 %
88,70 %
89,80 %
Napojení obyvatel na kanalizace:
84,00 %
84,70 %
93,20 %
87,60 %
83,50%
Celková délka vodovodní sítě v kraji: Km
571,80
423,75
336,00
506,74
3 795,24
Počet metrů vodovodního řadu připadající na 1 zásob. obyvatele
6,99
7,58
4,87
4,01
7,29
Celková délka kanalizační sítě:
460,55
237,45
308,45
432,62
2417,82
Počet metrů stokové sítě připadající na 1 zásob. obyvatele
5,76
5,18
4,55
4,88
5,07
Podíl čištěných odpadních vod za celou ČR
92,80 %
59,10 %
94,50 %
90,80 %
88,01 %
Průměrná výše ceny pro vodné: Kč/m3
24,78
26,476
22,514
24,75
24,65
Průměrná výše ceny pro stočné: Kč/m3
23,94
16,586
30,139
21,768
21,379
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem