přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

70 procent kalamitního dříví po vichřici EMMA je zlikvidováno

15.5.2008

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič se dnes na Královéhradecku seznámil s postupem prací při likvidaci následků vichřice Emma v tomto regionu. Cílem návštěvy byly nejen probíhající zalesňovací práce, ale též kalamitou vyvolaná hrozba kůrovcové kalamity. Současně se ministr věnoval aktuální problematice vývoje v lesnickém sektoru, zejména v souvislosti se situací na trhu se dřevem.

Vichřice Emma, která zasáhla území České republiky v březnu tohoto roku, způsobila jen na majetku ve správě státního podniku Lesy ČR, s.p., polomy o objemu cca 1 980 000 m3dřeva. „V současnosti je zlikvidováno zhruba sedmdesát procent kalamitního dříví, což je velmi dobrý výsledek. Práce v lesích podle mých informací běží na sto procent a ve většině postižených lokalit by měly být dodrženy vyhláškou stanovené termíny ke zpracování takzvaných nahodilých těžeb,“ řekl ministr Gandalovič. V současnosti je denně odklízeno zhruba 18 000 m3kalamitního dříví. „Jsme si dobře vědomi stávající nepříznivé situace na trhu se dřevem a tak vedeme spolu s podnikem Lesy ČR a profesními svazy intenzivní jednání o nalezení nejlepšího východiska z této nepříznivé situace,“ doplnil ministr. Složitá situace na trhu se dřevem je zapříčiněna několika faktory. Podílí se na ní jak následky březnové kalamity, způsobené vichřicí Emma, tak situace na hypotečním trhu v USA, ale i například kůrovcová kalamita v Kanadě. Všechny tyto faktory snižují v celosvětovém měřítku cenu dřeva, což v důsledku přináší především firmám cenové a odbytové problémy.
 
Současná situace v lesích je ovlivněna reálnou hrozbou kůrovcové kalamity. V roce 2007 pokračovala gradace kůrovců na smrcích a tím vzniklo akutní nebezpečí kůrovcové kalamity pro letošek. Suchá a krátká zima a následky vichřice Emma toto riziko podpořily. Loňský objem kůrovcového dříví ukazuje, že v letošním roce bude hlavním úkolem lesního hospodářství utlumení kůrovcové gradace. V současnosti je v lesích ve správě Lesy ČR, s.p., ke zvládnutí této hrozby umístěno zhruba 100 000 lapáků a 40 000 feromonových lapačů. základním předpokladem pro zvládnutí této hrozby je rychlé odklizení popadaného dříví z lesa, což se v současnosti daří.
 
Zalesňování po kalamitách, způsobených nepříznivými přírodními vlivy v uplynulých dvou letech je v současnosti v plném proudu. Ministr Gandalovič si na Královéhradecku prohlédl a vyzkoušel zalesňování duby. Tato dřevina představuje při zalesňování holin zhruba desetiprocentní podíl. V běžné druhové skladbě je dubů zhruba sedm procent. Ročně vysadí Lesy ČR, s.p., zhruba sedm milionů sazenic dubů. Jedná se o druhou nejzastoupenější listnatou dřevinu při obnově lesa v podmínkách České republiky. Dub na vhodných stanovištích zpevňuje lesní porosty a jeho meliorační vlastnosti působí k udržení kvality lesních půd. Podíl listnáčů není v českých lesích úplně optimální a právě duby spolupomáhají druhovou skladbu oživit a normalizovat. 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem