přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prezident podepsal novelu vodního zákona

13.5.2008

Tisková zpráva – Prezident republiky Václav Klaus podepsal včera novelu vodního zákona. Novela nabude účinnosti od 1. července 2008. Jejím cílem je usnadnit budování protipovodňových opatření.

Protipovodňová ochrana je velmi závažné téma, kterému věnujeme velkou pozornost. Prezident včera námi předloženou novelu podepsal, a značně nám tím rozšířil manévrovací prostor v problematice protipovodňových opatření,“ řekl k novele ministr Gandalovič a dodal „Jako velmi užitečné opatření, které je zároveň malým zásahem do krajiny, vidíme poldry. Zejména jejich výstavbu má novela usnadnit a urychlit.“

Novela podporuje zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích uvnitř poldru určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Bude-li nutné k řízenému zaplavení přistoupit, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována, což je přínosem pro zemědělce hospodařící na těchto územích. Nebudou se muset strachovat o svou činnost a poldry budou i nadále živou částí území.

„Naším cílem je adekvátní připravenost na povodně. Zjistili jsme, že pouhé prohrábky koryt nebo výstavba hrází nejsou ideální. Je zapotřebí kombinovat všechna dostupná opatření. Poldr je navíc jen velmi malým zásahem do krajiny a zůstává její živou součástí,“ doplnil ministr Gandalovič.

Pro zajišťování pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření je v novele nově zahrnut i institut vyvlastnění. „Jedná se až o krajní řešení, vždy se budeme nejdřív snažit s vlastníkem pozemku domluvit a pozemek koupit,“ uzavřel ministr Gandalovič.

Novela nabude účinnosti od 1. července 2008 . V současnosti existuje řada příkladů obcí, které volají po poldrech a podobných opatřeních, ale roztříštěná a komplikovaná držba pozemků výstavbu znemožňuje. O výstavbě poldrů v nejohroženějších oblastech se začne po vstoupení novely v platnost urychleně jednat.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem