přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizační změny pozemkových úřadů zefektivní čerpání evropských financí

27.3.2008

Tisková zpráva – Efektivní čerpání finančních prostředků ze státních zdrojů a z fondů Evropské unie určených pro realizaci pozemkových úprav je hlavním důvodem organizačních změn, kterými prošly k 1. březnu letošního roku pozemkové úřady.

V rámci pracovní návštěvy Pardubického kraje to uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
„Jde v prvé řadě o jednoznačné oddělení činností, které zajišťují pozemkové úřady ve smyslu zákona o půdě a zákona o pozemkových úpravách. Zásadním krokem bylo vytvoření autonomie systému pozemkových úřadů, na základě které bude umožněno přímé a jednotné řízení v hierarchii Ústřední pozemkový úřad – jednotlivé pozemkové úřady,“vysvětlil ministr.
 
Změny v organizační struktuře musí podle jeho slov zabezpečit personální a odbornou stabilizaci pozemkových úřadů (PÚ) a posílení řídící a sjednocující funkce Ústředního pozemkového úřadu, která umožní pružnější zasahování do činnosti jednotlivých PÚ. Smyslem změn je zrychlení činností na úseku pozemkových úprav a v oblasti restitucí s ohledem na připravované církevní restituce, ale také efektivnější nakládání s finančními prostředky a zlepšení systému jejich kontroly.
„Našim cílem je maximální využití prostředků z fondů EU, zejména z programu rozvoje venkova, včetně průběžné kontroly jejich čerpání,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Uvedená organizační změna je prvním krokem k jinému koncepčnímu uspořádání systému pozemkových úřadů, které v současné době ministerstvo zemědělství připravuje. Řízení celkem 77 pozemkových úřadů z jednoho centra se zatím neukázalo jako efektivní. Jednou z uvažovaných variant je proto zřízení středního článku řízení v regionech.
                                                                                                                                   
Pozemkové úřady byly do roku 2002 součástí okresních úřadů. Po jejich zániku k 1.1.2003 byly včleněny do resortu zemědělství jako součásti odborů „Zemědělská agentura a pozemkový úřad“. Od počátku tohoto organizačního uspořádání probíhaly diskuse, zda je takové uspořádání v souladu se zákonem.
 

 

Využití finančních prostředků pro veškerou činnost pozemkových úřadů v r. 2007, reálný předpoklad v r. 2008 a odhad pro další období (mil. Kč, zaokrouhleno):
Zdroje
2007
2008
2009-2013
Státní rozpočet (VPS)
700
800
4000
Státní rozpočet + Fond národního majetku (protipovodňové konto)
65
155
780
Operační program Zemědělství
280
5
0
Pozemkový fond ČR
200
400
750
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
100
150
700
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
0
780
4320
Celkem ČR
1345
2290
10550
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem