přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela upravuje seznam obcí v méně příznivých oblastech

26.3.2008

Tisková zpráva – Obec Úsobrno rozšířila seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí. Novela nařízení vlády, která obec ležící pod vrcholy kopců Drahanské vrchoviny, zařadila do tzv. seznamu LFA (Less Favoured Areas) dle klasifikace EU, dále zpřesňuje podmínky pro poskytnutí platby v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě a případný postih za jejich nesplnění.

„Hlavním cílem novely je doplnění obce Úsobrno do seznamu obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí, protože uvedená obec splňuje kriteria stanovená v Programu rozvoje venkova,“ objasňuje ministr Gandalovič. „Dalším cílem návrhu je upřesnění podmínky pro poskytnutí platby v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě a postihu v případě jejího nedodržení, a to především proto, aby v rámci kontrolního procesu nebyly požadovány údaje, které nesouvisí s předmětem platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.“
Součástí předloženého materiálu je také úprava podmínek při provádění rozorání travního porostu za účelem zúrodnění (tzv. obnova), které je jednu za pět let povoleno na základě zákona o zemědělství. Řešení této problematiky je nezbytné vzhledem k souladu s novelou nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, které dnes také vláda schválila.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem