přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
6.11.2013

Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění

Tisková zpráva – Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 milionů korun.


1.11.2013

Radim Světlík odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Moravy

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík po dnešní vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem odchází z funkce. Na místo šéfa tohoto státního podniku bude v pondělí 4. 11. 2013 vypsáno výběrové řízení.


24.10.2013

Kalkulačka usnadní zemědělcům rozhodnutí, zda požádat o Přechodnou vnitrostátní podporu

Tisková zpráva – Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) končí 1. listopadu tohoto roku.


23.10.2013

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora uspořádaly pro podnikatele seminář k možnostem vývozu do východních zemí

Tisková zpráva – Přestože statistiky agrárního zahraničního obchodu v poslední době vykazují pozitivní trendy, je třeba změnit komoditní strukturu exportu a zaměřit se hlavně na vývoz produktů s vyšší přidanou hodnotou. Uvedli to na pražském semináři „Možnosti zvýšení vývozu potravin na východ od EU“ náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková a ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna.


18.10.2013

Na místo ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 18 uchazečů

Tisková zpráva – Do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 18 uchazečů. Okamžitě po uplynutí lhůty pro zasílání přihlášek, která byla dnes do 10.00, byly otevřeny obálky a zahájeno prověřování podkladů pro přihlášení do výběrového řízení.


17.10.2013

Nevhodná výživa se dotýká i populace ČR, proto Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní zdravé potraviny s jasným původem

Tisková zpráva – Nedostatečná a nevhodná výživa má na společnost ohromný dopad, který přichází v mnoha různých formách a kromě zdravotních rizik přináší také značné ekonomické problémy. Uvedla to na semináři na Ministerstvu zemědělství u příležitosti dnešního Světového dne výživy, jehož tématem je Udržitelné potravinové systémy pro potravinové zabezpečení a výživu, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková.


17.10.2013

Ministr zemědělství: Pro zemědělce by bylo neúnosné zrušení podpory takzvané zelené nafty

Tisková zpráva – O dotacích, zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi a Programu rozvoje venkova hovořil ve středu večer ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci v obci Klapý na Litoměřicku. Dalším z témat bylo daňové zvýhodnění tzv. zelené nafty a církevní restituce.


16.10.2013

Václav Beránek odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Labe

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Labe Václav Beránek se dnes s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem dohodl, že odejde z funkce. Personální změna nastala na základě oboustranné dohody.


14.10.2013

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

Tisková zpráva – Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.


11.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz.

zobrazit po