přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.12.2013

Historický okamžik: Lesy ČR převedly do státního rozpočtu 6 miliard korun

Tisková zpráva – Lesy České republiky, s. p. poprvé za celou svou dosavadní historii převedly do státního rozpočtu, resp. na zadaný účet v České národní bance, část volných finančních prostředků. Jde o částku ve výši 6 miliard Kč. Podnik tak učinil na základě vydaného rozhodnutí svého zakladatele, Ministerstva zemědělství a předchozího souhlasu vlády.


17.12.2013

Ministři zemědělství definitivně potvrdili podobu reformy Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Ministři zemědělství formálně odsouhlasili reformu Společné zemědělské politiky a přechodná opatření reformy pro rok 2014. Na dvoudenním jednání, které dnes skončilo v Bruselu, se zabývali také otázkou nového návrhu, který řeší propagační opatření, a jako každým rokem v této době nastavením rybolovných práv.


13.12.2013

Od ledna 2014 začnou platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začnou ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.


19.11.2013

Ministerstvo zemědělství podpoří projekt obnovy Krušných hor a zaměstnanost v regionu evropskými i vlastními dotacemi

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) a Lesy České republiky, s. p. (LČR) podepsaly Deklaraci o společném záměru při zajištění projektu přeměny náhradních porostů v Krušných horách. Ta slouží jako podklad pro zpracování další dokumentace signatářů.


18.11.2013

Ministerstvo zemědělství upřesňuje informace o zadání veřejné zakázky na poradenské služby v lesnickém a mysliveckém výzkumu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství považuje za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014 - 2016“.


13.11.2013

Ministři podepsali memorandum o 300 milionech eur pro venkov

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal s ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským a ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem společné Memorandum, které má v programovém období 2014 – 2020 zajistit venkovu adekvátní finanční prostředky. Dohoda vzešla z iniciativy Ministerstva zemědělství, které tak reagovalo na výrazné snížení rozpočtu Programu rozvoje venkova Evropskou unií a následný převod 300 milionů eur na národní úrovni do jiných programů.


13.11.2013

Vlastníci lesů a myslivci dostanou 28 milionů korun na odstranění povodňových škod

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi v lesním hospodářství. Vlastníci lesů, fyzické nebo právnické osoby zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatelé honiteb, které zasáhly povodně, tak mohou začít o peníze žádat od 22. listopadu. Celková výše státní podpory pro lesní hospodářství a myslivost je 28 milionů korun.


12.11.2013

Ministerstvo zemědělství ušetří na energiích 18 milionů korun

Tisková zpráva – O 18 milionů korun méně než letos zaplatí Ministerstvo zemědělství a jím zřizované podniky a organizace v příštím roce za energie. Snížení meziročních nákladů o pětinu MZe dosáhlo díky nákupu energií pro celý resort na energetické burze.


12.11.2013

Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

Tisková zpráva – Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.


11.11.2013

Zájemci mohou žádat o dotace na projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářství

Tisková zpráva – Na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví, jsou zaměřena opatření, na která budou přijímány žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Od zítřka bude na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zveřejněna Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, a to včetně instruktážního listu.


6.11.2013

Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění

Tisková zpráva – Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 milionů korun.


1.11.2013

Radim Světlík odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Moravy

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík po dnešní vzájemné dohodě s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem odchází z funkce. Na místo šéfa tohoto státního podniku bude v pondělí 4. 11. 2013 vypsáno výběrové řízení.


24.10.2013

Kalkulačka usnadní zemědělcům rozhodnutí, zda požádat o Přechodnou vnitrostátní podporu

Tisková zpráva – Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) končí 1. listopadu tohoto roku.


23.10.2013

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora uspořádaly pro podnikatele seminář k možnostem vývozu do východních zemí

Tisková zpráva – Přestože statistiky agrárního zahraničního obchodu v poslední době vykazují pozitivní trendy, je třeba změnit komoditní strukturu exportu a zaměřit se hlavně na vývoz produktů s vyšší přidanou hodnotou. Uvedli to na pražském semináři „Možnosti zvýšení vývozu potravin na východ od EU“ náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková a ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna.


18.10.2013

Na místo ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 18 uchazečů

Tisková zpráva – Do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 18 uchazečů. Okamžitě po uplynutí lhůty pro zasílání přihlášek, která byla dnes do 10.00, byly otevřeny obálky a zahájeno prověřování podkladů pro přihlášení do výběrového řízení.


17.10.2013

Nevhodná výživa se dotýká i populace ČR, proto Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní zdravé potraviny s jasným původem

Tisková zpráva – Nedostatečná a nevhodná výživa má na společnost ohromný dopad, který přichází v mnoha různých formách a kromě zdravotních rizik přináší také značné ekonomické problémy. Uvedla to na semináři na Ministerstvu zemědělství u příležitosti dnešního Světového dne výživy, jehož tématem je Udržitelné potravinové systémy pro potravinové zabezpečení a výživu, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková.


17.10.2013

Ministr zemědělství: Pro zemědělce by bylo neúnosné zrušení podpory takzvané zelené nafty

Tisková zpráva – O dotacích, zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi a Programu rozvoje venkova hovořil ve středu večer ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci v obci Klapý na Litoměřicku. Dalším z témat bylo daňové zvýhodnění tzv. zelené nafty a církevní restituce.


16.10.2013

Václav Beránek odchází po dohodě z funkce generálního ředitele Povodí Labe

Tisková zpráva – Generální ředitel státního podniku Povodí Labe Václav Beránek se dnes s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem dohodl, že odejde z funkce. Personální změna nastala na základě oboustranné dohody.


14.10.2013

Zemědělci mohou letos získat 80 milionů korun ve formě Přechodné vnitrostátní podpory

Tisková zpráva – Zemědělci mohou zasílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádost o tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). V jejím rámci můžou získat dotace na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, na chov ovcí, koz, chov krav na maso a na zemědělskou půdu.


11.10.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz.

zobrazit po