přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
21.12.2012

Státní pozemkový úřad bude řídit rozsáhlou pozemkovou agendu

Tisková zpráva – Státní pozemkový úřad (SPÚ), který bude zřízen k 1. lednu 2013, spojí agendy dosud vykonávané Pozemkovým fondem České republiky ( PF ČR) a pozemkovými úřady, které působily v okresních městech jako součásti Ministerstva zemědělství. Nová instituce je zřízena zákonem schváleným tento týden Poslaneckou sněmovnou a dnes podepsaným prezidentem Václavem Klausem.


19.12.2012

Ministerstvo zemědělství: Nová Společná zemědělská politika EU musí podporovat konkurenceschopnost evropského zemědělství

Tisková zpráva – Tématem prosincového zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU bylo vedle každoročního vyjednávání o rybolovných kvótách i uzavření kyperského předsednictví a pokrok dosažený v projednávání reformních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky.


19.12.2012

Stát se vzdává předkupního práva na prodané zemědělské pozemky

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes schválením zákona o Státním pozemkovém úřadu kromě vzniku tohoto úřadu a propojení dosavadního Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů vyřešila i jeden letitý problém. Ten trápil zhruba 60 tisíc majitelů zemědělské půdy, kteří po roce 1999 využili nabídky a koupili část ze zhruba 600 tisíc hektarů půdy, o jejichž prodeji zemědělcům tehdy stát rozhodl. Pozemky totiž podléhaly předkupnímu právu státu, což omezovalo vlastníky ve svobodném nakládání s majetkem, který si řádně koupili a zaplatili.


18.12.2012

Národní dotace do zemědělství budou vyšší o 630 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zvýšilo rozpočet národních dotací pro letošní a příští rok celkem o 630 milionů korun. Peníze podpoří živočišnou výrobu, a to konkrétně chov prasat a drůbeže. Finanční prostředky získalo Ministerstvo zemědělství z Pozemkového fondu, což umožnil minulý týden schválený zákon.


17.12.2012

Ministr zemědělství: Kontrola lihovin je pro nás stále prioritou

Tisková zpráva – Již tři měsíce od konce zákazu prodeje lihovin jsou v ČR uváděny do oběhu pouze lihoviny, které musí být bezpečné a zdravotně nezávadné a současně musí mít doklad o původu zboží, tzv. rodokmen. Děje se tak v souladu s požadavky nařízení vlády a také mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Navíc byly v tomto předvánočním období na pokyn ministra zemědělství Petra Bendla zintenzivněny kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).


17.12.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl přijal novou Radu Vinařského fondu ČR

Tisková zpráva – Členy Rady Vinařského fondu České republiky jmenované v říjnu letošního roku dnes přijal ministr zemědělství Petr Bendl. Jedním z hlavních bodů prvního jednání nové Rady byla volba předsedy a místopředsedy.


17.12.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 34 830 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 16. prosince 34 830 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


13.12.2012

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje české produkty úspěšné na zahraničních trzích

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vydává pravidelnou publikaci, která obsahuje podrobné informace o českém zahraničním obchodě se zemědělským a potravinářským zbožím (AZO), letos má název "Za hranice EU".


10.12.2012

Ministr zemědělství: V přechodném období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS

Tisková zpráva – Vyjednávání o legislativním balíčku k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 a problematika cukerných kvót byly tématy posledního jednání kulatého stolu k evropským otázkám v zemědělství v tomto roce, které se dnes konalo na Ministerstvu zemědělství.


7.12.2012

Ministr Bendl vzkazuje spotřebitelům: Vánoční kvalitu ohlídáme

Tisková zpráva – Předvánoční období je tradičně spojené s vánočními trhy, které stejně jako například na jaře ty velikonoční, lákají charakteristickým sortimentem, potravinami a občerstvením. Mezi poctivými obchodníky se však objevují i ti, kteří chtějí zvýšeného zájmu zákazníků využít a prodávají nekvalitní zboží.


6.12.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 33 859 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 2. prosince 33 859 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


5.12.2012

Ministerstvo zemědělství: Zemědělci už dostali 93 % přímých plateb na plochu (SAPS) za letošní rok

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond vyplatil zemědělcům už 93 % všech dotací na plochu SAPS za rok 2012. Během dvou prosincových dní se podařilo rozdělit téměř celý zbytek padesátiprocentního doplatku SAPS. K příjemcům se dostalo už více než 17,5 miliardy korun z celkového objemu letošních SAPS.


30.11.2012

Ministr Bendl schválil nové znění Statutu národního podniku

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes svým podpisem schválil nové znění Statutu národního podniku Budějovický Budvar. Stalo se tak poté, co statut projednala dozorčí rada podniku a připomínky k němu měl možnost vznést i jeho ředitel.


30.11.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 33 240 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 30. listopadu 33 240 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.


29.11.2012

Ministerstvo zemědělství rozdělí v roce 2013 mezi zemědělce národní dotace ve výši 600 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství bude mít v příštím roce v rozpočtu 600 milionů korun na národní dotační programy. Ministerský návrh schválila vláda a musí ho ještě odsouhlasit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dotační programy jsou výslovně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.


29.11.2012

Ministr Bendl: Podstatné je nastavení spravedlivých podmínek, které zajistí konkurenceschopnost evropského zemědělství

Tisková zpráva – Diskuze k vybraným aspektům legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) byla předmětem dvoudenního jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství, které se koná v Bruselu.


26.11.2012

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých plateb pro rok 2012

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží na přímých platbách přibližně 1, 92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.


19.11.2012

Evropská unie podpoří české rybáře i v letech 2014 až 2020

Tisková zpráva – Prostředky z Evropské unie budou pro sladkovodní rybářství v ČR připraveny i v novém rozpočtovém období EU, tedy od roku 2014. Rybářům to dnes oznámil ministr zemědělství Petr Bendl, který se s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou při společné návštěvě Jihočeského kraje zúčastnil výlovu rybníka Svět v Třeboni.


13.11.2012

Změny v zákoně o potravinách usnadní život výrobcům a prodejcům a současně posílí ochranu spotřebitelů

Tisková zpráva – Posílit ochranu zdraví spotřebitelů a jejich informovanost na straně jedné a zvýšit efektivitu výkonu dozoru na straně druhé – takové jsou klíčové motivy rozsáhlé novelizace zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb.) a navazující úpravy zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (č. 146/2002 Sb.). Oba návrhy zpracovalo Ministerstvo zemědělství a posílá je do meziresortního připomínkového řízení.


13.11.2012

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 31 623 kontrol

Tisková zpráva – Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 11. listopadu 31 623 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.

zobrazit po