přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
18.8.2011

Soutěž Regionální potravina letos ocenila 99 nových výrobků z téměř osmi set, které o značku bojovaly

Tisková zpráva – V soutěži Regionální potravina letos uspělo 99 výrobků, které tak získaly právo užívat po čtyři roky logo Regionální potravina. Oproti loňskému prvnímu ročníku vzrostl počet oceněných výrobků i soutěžních kategorií. Porota letos vybírala z téměř osmi set výrobků v devíti kategoriích. Největší zájem o účast v soutěži měli výrobci ze Zlínského a Jihomoravského kraje, podle odvětví pak nejobsazovanější byla kategorie masných a mléčných výrobků.


17.8.2011

Žně jsou mírně nadprůměrné, zemědělci by měli mít vyšší zisky než loni

Tisková zpráva – Větší sklizeň a výhodnější výkupní ceny obilovin slibují českým zemědělcům nadprůměrný rok. Podíly sklizených polí i hektarových výnosů jsou ve všech položkách vyšší než ve stejném období loňského roku. I přes deštivé počasí posledních dní se rolníkům podařilo sklidit skoro veškerý ozimý ječmen a řepku. Pod střechou je už víc než polovina úrody ozimé pšenice, která je v České republice nejhojněji pěstovanou plodinou.


16.8.2011

Čeští zemědělci vydělali v loňském roce přes šest miliard korun

Tisková zpráva – Pro české zemědělství byl rok 2010 úspěšný, zisk zemědělců vystoupal na 6,2 miliardy Kč a některá odvětví, jako například rostlinná produkce, výrazně vzrostla. Naproti tomu i nadále klesá živočišná výroba. I přes úspory a škrty ve státním rozpočtu se zemědělcům navýšily celkové dotace, které dosáhly 38,5 miliardy Kč. Podle údajů Ministerstva zemědělství tím současně nebezpečně stoupá závislost českého zemědělství na dotacích, na jednoho pracovníka v zemědělství jde již o 260 tisíc korun.


28.7.2011

Českým pěstitelům zeleniny poškozeným aférou E.coli přiznal Brusel více než 260 tisíc EUR

Tisková zpráva – Českým zemědělcům, kterým krize následkem výskytu bakterie Escherichia coli (E.coli) způsobila ztráty na zeleninové produkci, přiznalo dnešní rozhodnutí Evropské komise (EK) kompenzaci 261 935 EUR. Částka odpovídá požadavkům zelinářů tak, jak je upřesnily a vyčíslily kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu na podkladu hlášení jednotlivých pěstitelů.


28.7.2011

V loňském roce se zvýšila spotřeba vína a přibylo ekologicky hospodařících vinařů

Tisková zpráva – Vinaři loni hospodařili na přibližně stejné rozloze jako v předchozím roce, zvýšila se však plocha ekologicky hospodařících vinařů na 649 hektarů. V sektoru ekologického zemědělství ve vinohradnictví bylo přiděleno přibližně 14,5 milionu korun a v systému integrované produkce 153 milionu korun. Vyplývá to ze „Situační výhledové zprávy réva vinná a víno“.


26.7.2011

Vlastníci lesů si loni ekonomicky podstatně polepšili

Tisková zpráva – Hospodaření vlastníků lesů, a to státních, obecních i soukromých, se loni po výrazném propadu hospodářských výsledků v letech 2008 a 2009 podstatně zlepšilo. Největší meziroční zvýšení hospodářských výsledků zaznamenaly státní lesy. Vyplývá to ze „Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010“.


25.7.2011

Ministr zemědělství Ivan Fuksa navštívil Izrael, spolupráce v agrární oblasti je podle něj perspektivní

Tisková zpráva – Pro spolupráci mezi Českou republikou a Izraelem se otevírá široký prostor především v oblasti špičkových zemědělských a potravinářských technologií, genetických zdrojů, hospodaření s půdou, vodou, lesy a také v oblasti biotechnologií. Ve všech těchto oblastech je na co navazovat, ať už jde o dosavadní spolupráci univerzit, výzkumných institucí, veterinárních služeb i podnikatelů. Vyplývá to z několikadenní pracovní návštěvy ministra zemědělství Ivana Fuksy v Izraeli.


22.7.2011

Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Oznámení žadatelům, kteří předložili ve 13. kole příjmu žádostí projekt v rámci záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).


20.7.2011

Ministři zahájili reformu Společné rybářské politiky, zkrátka nepřijdou ani čeští rybáři

Tisková zpráva – Hlavním tématem prvního zasedání ministrů pod taktovkou polského předsednictví byla klíčová otázka budoucnosti udržitelného rybářství. Balíček reformních návrhů Společné rybářské politiky Evropská komise představila ve středu 13. července. Bruselské jednání se dále věnovalo i otázkám revize politiky propagace zemědělských produktů a situaci na trhu ovoce a zeleniny v návaznosti na výskyt bakterie E.coli v uplynulých měsících.


18.7.2011

Soutěž Regionální potravina už zná letošní vítěze ve všech krajích České republiky

Tisková zpráva – Ve všech krajích už znají letošní vítěze soutěže Regionální potravina. Nově tak může tuto značku po čtyři roky užívat 99 výrobků, které přibyly k loňským 71. Projekt Ministerstva zemědělství po loňském úspěšném prvním ročníku zaznamenal i letos velký zájem producentů, zemědělců i spotřebitelů.

zobrazit po