přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.12.2011

Do funkcí náměstků nastupují na Ministerstvo zemědělství Martin Hlaváček a Jiří Mach

Tisková zpráva – Od 2. ledna 2012 začnou na Ministerstvu zemědělství pracovat dva noví náměstci. Martin Hlaváček bude řídit úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie a Jiří Mach bude mít na starosti úsek zemědělských komodit a výzkumu.


29.12.2011

Ministr zemědělství vyšel vstříc ovocnářům, jejichž úrodu postihly pozdní jarní mrazy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil na žádost Ovocnářské unie prodloužení lhůty ze dvou na tři roky pro podání Žádosti o proplacení pro podniky poškozené mrazem v květnu 2011.


22.12.2011

Ministerstvo zemědělství podpořilo chovatele prasat a drůbeže téměř 400 miliony korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vyřídilo na konci roku v rámci podpory dvou nových dotačních podprogramů v sektoru prasat a drůbeže téměř čtyři tisíce žádostí o dotace na program 8. Nákazový fond. Podpora sektoru chovu prasat na ochranu jejich chovů dosahuje částky 325 milionů a podpora drůbeže téměř 53 milionů korun.


22.12.2011

Rusko v cílové rovince vstupu do Světové obchodní organizace – příležitost pro české podnikatele v zemědělství a potravinářství

Tisková zpráva – Po osmnáctiletém vyjednávacím maratonu stojí Rusko na prahu členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Jeho přijetí jednomyslně schválily všechny členské státy na 8. zasedání Konference ministrů členských zemí WTO v Ženevě. Rusko musí během 220 dní splnit všechny závazky, na které při vyjednávání přistoupilo. Po této lhůtě a následných 30 dnech po uložení příslušných listin v Sekretariátu WTO se stane plnoprávnou členskou zemí.


21.12.2011

Ministerstvo zemědělství otevře dvanácté kolo žádostí o dotace z operačního programu Rybářství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil pravidla pro poskytování dotací ve 12. kole operačního programu (OP) Rybářství. Ministerstvo zemědělství bude přijímat žádosti od 7. do 13. února 2012. Žadatelé mohou dostat příspěvek na podporu a rozvoj nových trhů, propagační kampaně, pořádání veletrhů, výstav a na účast na nich.


21.12.2011

Čeští zemědělci obdrží do konce roku 2011 v rámci přímých plateb téměř 20 miliard korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl informoval o stavu vyplácení přímých plateb, mezi které mimo jiné patří SAPS (jednotná platba na plochu), LFA (méně příznivé oblasti), Top-Up (národní doplňkové platby), SSP (oddělená platba za cukr). Žadatelé do konce roku dostanou přibližně 20 miliard korun. O tyto platbu mohou požádat zemědělci každoročně do termínu 15. května formou Jednotné žádosti na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF).


19.12.2011

Ministr zemědělství Petr Bendl se zúčastnil kontroly vánočního prodeje ryb

Tisková zpráva – K předvánoční době neodmyslitelně patří prodej ryb, zvláště kaprů. Veterinární inspekce prověřuje, zda probíhá podle platných nařízení. Ministr Petr Bendl se dnes v rámci pracovní cesty zúčastnil společně se zástupci Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce kontroly prodeje ryb v Hradci Králové na Baťkově náměstí a kontroly stánkových prodejců na Masarykově náměstí.


15.12.2011

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu vystoupil proti svazování rozvoje venkova další administrativou a hájil peníze na investice pro české rybáře

Tisková zpráva – Podpora rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské politiky byla jedním z témat, o kterých diskutovali ministři zemědělství na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Českou republiku v této oblasti čeká zásadní úkol v podobě obhajoby dostatečné výše finančních prostředků pro náš venkov po roce 2013 a vypořádání se s nadměrnou byrokracií. Ministři členských zemí Evropské unie se také věnovali návrhu Evropské komise o novém fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014 až 2020, ze kterého budeme podporovat aktivity našich rybářů. Ministr zemědělství Petr Bendl dále během zasedání Rady projednal se svou německou kolegyní Ilse Aignerovou společný postup na ochranu českých producentů vajec proti nelegálním dovozům.


15.12.2011

Náměstkem ministra zemědělství pro lesní hospodářství bude Radek Braum

Tisková zpráva – Od pondělí 19. prosince se stane náměstkem ministra zemědělství Petra Bendla pro lesní hospodářství Radek Braum.


14.12.2011

Ministr Petr Bendl: Hlavní priority ve vodním hospodářství jsou protipovodňová ochrana a kvalita vody

Tisková zpráva – V prosinci letošního roku je dokončeno 193 projektů protipovodňové ochrany za 3,69 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství, pro které jsou protipovodňová opatření prioritou, na ně i v roce 2012 poskytne další peníze. Pozornost však Ministerstvo věnuje také kvalitě vody v českých řekách, která se za posledních dvacet let výrazně zlepšila. Vyplývá to z takzvané Modré zprávy věnované stavu vodního hospodářství. Důležitým bodem je rovněž transformace Zemědělské vodohospodářské správy, která skončí v roce 2012 a Ministerstvo tak ušetří každoročně zhruba 420 milionů korun.


6.12.2011

Ministr Bendl ocenil další kvalitní potraviny certifikátem KLASA a setkal se s potravináři

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl ocenil další české potraviny certifikátem kvality KLASA. Značku ministr zemědělství uděluje již osmým rokem českým potravinám nadstandardní jakosti. Nově ji získalo celkem 38 výrobků od jedenácti výrobců. Ministr se dnes setkal se zástupci Potravinářské komory ČR.


30.11.2011

Ministr Bendl stojí v boji proti levným vejcím z dovozu na straně českých drůběžářů

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl si je dobře vědom možného ohrožení českých producentů vajec, na které ve svém včerejším prohlášení upozornil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Tímto problémem se ministr začal zabývat už před několika týdny a podrobně ho popsal na tiskové konferenci 28. listopadu.


28.11.2011

Petr Bendl sníží provozní rozpočet na rok 2012 oproti roku 2010 o čtvrtinu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze na tiskové konferenci představil své priority. Za prvořadý úkol označil prosazení spravedlivých podmínek pro české zemědělce v rámci Evropské unie. Ministr se zaměří na posílení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru, ochranu půdy a vod, podporu domácích potravin, spolupráci s nevládními organizacemi a odstranění zbytečné byrokracie. Petr Bendl také zveřejnil rozpočet zemědělského rezortu na příští rok, který se nese ve znamení pokračujících úspor.


25.11.2011

Soutěž Eko Bio Rodina už zná vítěze

Tisková zpráva – Česká republika už zná svoji Eko Bio Rodinu. První cenu získal animovaný film Recyklace, který do soutěže přihlásila Eva McLeanová, animaci vytvořil její devítiletý syn Samuel. Druhé místo obsadila rodina Kneblova, která zdokumentovala svůj alternativní způsob života, třetí místo bylo uděleno za video Jogurtíci od Adély Tanzerové. Soutěž letos poprvé vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v rámci 7. ročníku informační akce pro spotřebitele „Září – měsíc biopotravin“. Úkolem soutěžících rodin bylo tvůrčím způsobem vyjádřit vztah k ekologickému zemědělství, biopotravinám, nebo životnímu prostředí. Zároveň měli členové rodin ukázat, jak se jim daří tento vztah realizovat v praxi. Vítěze dnes vybrala porota z 25 zúčastněných rodin.


24.11.2011

Ministr zemědělství Petr Bendl předal studentům Střední odborné lesnické školy a Střednímu odbornému učilišti Písky nové počítače

Tisková zpráva – Výpočetní techniku, která přispěje k dalšímu zdokonalování počítačových schopností studentů Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště Písky u Křivoklátu, dnes předal řediteli školy Vratislavu Dlohošovi ministr zemědělství Petr Bendl. Učinil tak při příležitosti 60. výročí založení, které v letošním roce škola oslavila.


24.11.2011

Ministr Petr Bendl schválil sazby pro národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2011

Tisková zpráva – Celkem půjde v roce 2011 do českého zemědělství prostřednictvím národních doplňkových plateb 1 284 306 921 korun. Ministr Petr Bendl dnes podepsal výši sazeb pro jednotlivé sektory.


22.11.2011

V Ostravě se představí oceněné regionální potraviny Moravskoslezského kraje

Tisková zpráva – Celkem osm zemědělských produktů uspělo v Moravskoslezském kraji ve druhém ročníku projektu Regionální potravina, který na podporu místních výrobců pořádá Ministerstvo zemědělství. Představení vítězných produktů, mezi nimi například Trefilovy masopustní klobásy nebo originálního medového vína Medovinka, se uskutečnilo na ostravském Gastro festivalu. Oceněným regionálním potravinám je věnována speciální expozice. Veřejnost bude mít také možnost vítězné produkty ochutnat nebo si je zakoupit.


21.11.2011

Národní doplňkové platby (Top-Up) budou vyplaceny

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl a ministr financí Miroslav Kalousek dosáhli v závěru minulého týdne dohody o zajištění a výplatě přibližně 1,3 mld. Kč tzv. národních doplňkových plateb (Top-Up). Končí tak nejistota, zda bude mít stát na výplatu dostatek finančních prostředků, která české zemědělce trápila prakticky během celého letošního roku.15.11.2011

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu: Požadavek na povinné ozelenění by ubral českým zemědělcům 250 tisíc hektarů zemědělské půdy

Tisková zpráva – Otázka takzvaného ozelenění byla jedním z témat, o kterých včera v Bruselu diskutovala Rada ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Kromě návrhu reformy Společné zemědělské politiky (SZP) na období po roce 2013 se ministři zemědělství členských zemí EU věnovali i dodržování směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic v členských státech s ohledem na zákaz nezdokonalených klecových systémů od 1. ledna 2012.


10.11.2011

Ministr Petr Bendl opět spouští administraci žádostí na stavbu bioplynových stanic předložených ve 13. kole v rámci Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes oznámil své rozhodnutí opět spustit zastavenou administraci projektů předložených na podporu bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Uvedl, že k tomuto kroku dospěl na základě podrobného přezkoumání okolností kolem provozování bioplynových stanic.


9.11.2011

Ministr Petr Bendl v Bruselu: Vyjednávání o lepších podmínkách pro naše zemědělce je jednou z mých priorit

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl se v Bruselu věnoval prioritním otázkám budoucnosti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Zúčastnil se společného setkání zemědělského výboru Evropského parlamentu s ministry zemědělství členských zemí EU a členy Evropské komise, které se konalo 7. listopadu.


7.11.2011

Ministr Bendl: Odstraňme byrokracii, kterou od nás EU nevyžaduje

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl se v minulém týdnu sešel se členy Antibyrokratické komise (ABK).


2.11.2011

Návštěva Výboru pro zemědělství a rybářství Rady provincie Chungcheongnam-Do na Ministerstvu zemědělství ČR

Tisková zpráva – V návaznosti na podpis první Dohody nového typu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou navštívila dne 27. října 2011 Ministerstvo zemědělství ČR delegace Výboru pro zemědělství a rybářství Rady provincie Chungcheongnam - Do (Agriculture and Fishery EconomyCommittee Chungcheongnam -Do Provincial Council). Dvanáctičlennou delegaci vedl předseda výboru Chul-min Kang.


2.11.2011

Kulatý stůl nad návrhy Společné zemědělské politiky EU 2014-2020 v Libereckém kraji

Tisková zpráva – Celostátní síť pro venkov Libereckého kraje dnes, 2. listopadu, pořádala kulatý stůl na téma „Budoucnost rozvoje venkova a zemědělství 2013-2020 - Liberecký kraj“. Účastníky kulatého stolu byli zástupci všech organizací a sdružení, kterých se budoucnost zemědělství a rozvoje venkova týká.


2.11.2011

Čeští zemědělci obdrží za rok 2011 v rámci jednotné platby na plochu přibližně 16, 5 miliardy korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazby dotačních titulů pro rok 2011. V rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) dostanou čeští zemědělci 4 686,50 Kč/ha. V letošním roce bylo zaevidováno celkem 26 867 žadatelů.


2.11.2011

Novou ředitelkou odboru komunikace Ministerstva zemědělství se stala Kateřina Böhmová

Tisková zpráva – Od 1. listopadu nastoupila do funkce ředitelky odboru komunikace na Ministerstvu zemědělství Kateřina Böhmová.


26.10.2011

Světový den výživy si odborníci na Ministerstvu zemědělství připomněli seminářem o potravinách

Tisková zpráva – U příležitosti Světového dne výživy, který si Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) každoročně připomíná dne 16. října, se pod záštitou náměstka ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Juraje Chmiela, konal seminář k otázkám výživy v ČR i v rozvojovém světě. Odbor zahraničně obchodní spolupráce spolu s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Společností pro výživu navázali na každoroční tradici, jelikož pořádají tyto semináře už od roku 2004.


21.10.2011

Venkov získá 4,3 miliardy korun ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropodniků, rozvoj obcí a do dalších oblastí.


21.10.2011

Ministr Bendl: Reforma evropského zemědělství bude pro ČR úspěšná, když posílí české zemědělce

Tisková zpráva – Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP) byla stěžejním bodem čtvrtečního zasedání ministrů zemědělství členských zemí Evropské unie, které se koná ve dnech 20. a 21. října v Lucemburku. Ministři tak mohli poprvé reagovat na legislativní návrhy, které Evropská komise (EK) zveřejnila 12. října.


14.10.2011

Namibie má zájem o české know-how v oblasti zemědělských technologií pro produkci mléka a mléčných výrobků

Tisková zpráva – Návštěva mléčné farmy, závodu na zpracování mléka a inseminační stanice býků byla na programu dvoudenní návštěvy namibijské delegace vedené náměstkem ministra zemědělství, vodohospodářství a lesnictví Andrew Ndishishim v ČR. Dnes, na závěr návštěvy, po setkání s náměstkem ministra zemědělství Jurajem Chmielem podepsali Memorandum o porozumění.


13.10.2011

Návrhy Evropské komise na reformu Společné zemědělské politiky EU vzbudily smíšené reakce

Tisková zpráva – Evropská komise včera zveřejnila dlouho očekávané legislativní návrhy k reformě SZP po roce 2013. Navázala tak na konzultační proces a Sdělení k budoucnosti SZP z loňského listopadu. Z vyjádření komisaře EU pro zemědělství Daciana Ciolose je zřejmé, že návrhy reformy jsou většinou shodné s tím, co Komise v minulých měsících prezentovala jako své záměry a co už bylo předmětem diskusí s odbornou veřejností i v ČR. Texty podrobně zanalyzují odborníci Ministerstva zemědělství a bude k nim vypracováno oficiální stanovisko ČR. Je ale patrné, že se EK držela svého původního stanoviska z loňska a připomínky jednotlivých členských států zapracovala minimálně.


6.10.2011

Nový ministr zemědělství Petr Bendl dnes převzal řízení resortu

Tisková zpráva – Dnes odpoledne premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zemědělství. Petr Bendl se poté osobně představil zaměstnancům úřadu ministerstva. Premiér Petr Nečas i nově jmenovaný ministr Petr Bendl poděkovali odstupujícímu ministrovi Ivanu Fuksovi.


6.10.2011

Francouzský ministr zemědělství dnes v Praze jednal s náměstkem ministra zemědělství ČR Jurajem Chmielem

Tisková zpráva – Dnes dopoledne Ministerstvo zemědělství ČR navštívil francouzský ministr zemědělství Bruno Le Maire, aby s náměstkem ministra zemědělství ČR Jurajem Chmielem projednal aktuální resortní otázky, zejména v Evropě intenzivně diskutovaný program potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele EU a nadcházející reformy Společné zemědělské politiky.


6.10.2011

Oranžovou stuhu 2011 získala obec Řepeč z Jihočeského kraje

Tisková zpráva – Držitelem titulu Oranžová stuha ČR roku 2011 se stala obec Řepeč z Jihočeského kraje. Na druhém místě skončil Pěnčín z Olomouckého kraje, třetí je obec Šípy ze středních Čech. Vyhlášení celostátního kola Oranžové stuhy se konalo ve Zlínském kraji v obci Komňa, která je držitelem titulu Vesnice roku 2011.


5.10.2011

Praha hostila experty na Společnou zemědělskou politiku EU

Tisková zpráva – K neformálnímu setkání se včera v Praze sešli experti na Společnou zemědělskou politiku (SZP) Evropské unie (EU). Odborníci z devíti zemí jednali o budoucích reformách pro období po roce 2013. Evropská komise (EK) své návrhy představí příští týden, již nyní jsou však známé hlavní obrysy chystaných reforem. Ministerstvo zemědělství proto využilo příležitosti neformálně jednat se zástupci názorově blízkých zemí o společném prosazování zájmů v evropských institucích.


30.9.2011

Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) představil nástroje v boji proti půdní erozi. Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy. Podle analýz může při nejhorším možném scénáři poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Mezi hlavní doporučení patří nepěstovat erozně nebezpečné plodiny v místech, kde eroze hrozí. Avšak v případě jejich pěstování je nutné užití protierozních opatření, jako je pěstování ochranných meziplodin či zpomalení odtoku vody. Veškerá doporučení jsou zpracována do takzvané protierozní kuchařky, která je k dispozici zemědělcům.


29.9.2011

Výzkum: Češi dávají přednost domácím potravinám

Tisková zpráva – Každý druhý obyvatel České republiky upřednostňuje potraviny domácího původu. Vyplývá to z výzkumu, který pro Ministerstvo zemědělství vypracovala agentura I.N.Global. Jeho výsledky ukazují, že se 67 % respondentů při nákupu zajímá o původ potravin více než dříve, přičemž větší zájem o lokální produkty mají spotřebitelé s vyšším vzděláním a senioři.


27.9.2011

Vyhlášení nominace na celostátního vítěze Oranžové stuhy ČR roku 2011

Tisková zpráva – V Senátu Parlamentu ČR v Praze dnes byly vyhlášeny nominace na celostátního vítěze ocenění Oranžová stuha České republiky 2011 v rámci soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova. Nominaci na celostátního vítěze Oranžové stuhy roku 2011 získala obec Pěnčín z Olomouckého kraje, obec Šípy ze Středočeského kraje a obec Řepeč z Jihočeského kraje.


27.9.2011

Podzimní etapa kampaně Ryba domácí pozve na výlovy rybníků

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zahájilo v září další etapu komunikační kampaně Ryba domácí. Ta se zaměří hlavně na propagaci výlovů rybníků, které jsou tradiční podzimní rybníkářskou činností. Pokračovat budou i ochutnávky, představování zajímavých receptů v pořadech o vaření a další popularizace předností rybího masa na podporu konzumace sladkovodních ryb.


26.9.2011

Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na Ministerstvu zemědělství řeší další směřování zemědělského výzkumu

Tisková zpráva – Ve dnech 26. a 27. září pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd významnou mezinárodní 25. konferenci EURAGRI: Zemědělství – výzkum a inovace v měnícím se světě. Setkání se účastní například náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, zástupce Agrární komory Zdeněk Pastorek a zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Konferenci předsedá člen prezidia ČAZV Jan Nedělník.


21.9.2011

Národní doplňkové platby nesmí být v rozporu se zásadou spravedlivých podmínek pro evropské zemědělce

Tisková zpráva – Rozdělování potravin nejchudším lidem v Evropské unii, energetické využívání biomasy zemědělského původu jako důležitý prvek Společné zemědělské politiky, otázka nového nařízení o trhu s ovocem a zeleninou a společné prohlášení o budoucnosti doplňkových vnitrostátních přímých plateb. O těchto tématech včera jednala Rada pro zemědělství a rybářství v Bruselu.


19.9.2011

Chov ryb by měl být zdrojem zdravých a kvalitních potravin pro obyvatele EU

Tisková zpráva – Sdílet znalosti a řešit společné problémy chovu kapra v Evropské unii bylo cílem mezinárodní konference Kapr 2011, která se konala v polovině září v polském Kazimierzi Dolnem. Jednání pod čestným patronátem polského ministra zemědělství a rozvoje venkova Marka Sawického se zúčastnilo přes 200 odborníků z evropských zemí.


16.9.2011

Čeští vědci se významně zapojili do výzkumu pšenice

Tisková zpráva – Mezinárodní výzkumná iniciativa pro šlechtění pšenice (IRIWI – International Research Initiative for Wheat Improvement) se sešla 15. září 2011 v Paříži na schůzce Skupiny G20 sdružující nejvyspělejší ekonomiky světa. Scházejí se zde význační vědci, ředitelé výzkumných organizací, potravinoví experti i politici.


15.9.2011

Ministr zemědělství na Karlovarsku jednal o pozemkových úpravách i budoucnosti Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Prodej půdy a budoucnost Společné zemědělské politiky byly kromě jiného tématem jednání ministra zemědělství Ivana Fuksy s představiteli Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a zástupci místních samospráv při návštěvě Karlovarského kraje. Ministr také navštívil soukromou farmu Kamenný dvůr v Kynšperku nad Ohří.


15.9.2011

Česká značka kvalitních potravin Klasa se poprvé představuje na velké zahraniční výstavě

Tisková zpráva – První velkou zahraniční prezentaci českých firem oceněných značkou Klasa připravilo Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem v polské Poznani. Od 12. až 15. září 2011 se tam koná největší polský zemědělský a potravinářský veletrh POLAGRA-FOOD, který se zaměřuje na představení širokého sortimentu potravinářských výrobků, nápojů, vína a lihovin.


15.9.2011

Novým tiskovým mluvčím Ministerstva zemědělství se stal Radek Ležatka

Tisková zpráva – Od 15. září začne funkci tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství zastávat ředitel Odboru komunikace Radek Ležatka ve spolupráci s nově pověřenou vedoucí tiskového oddělení Helenou Šindlerovou.


14.9.2011

Pozemkové úpravy pomáhají obcím i krajině

Tisková zpráva – Cílem odborné konference o pozemkových úpravách, která probíhá ve dnech 13. až 14. září 2011 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze, je seznámit širokou veřejnost s vývojem i s aktuálními poznatky restitucí a pozemkových úprav. K závěru loňského roku bylo v rámci pozemkových úprav byla vybudována ekologická opatření na více než jedenácti stech hektarech, protierozní a protipovodňová opatření dohromady na další více než tisícovce hektarů, vzniklo přes 1700 kilometrů cest. Rozpočet na rok 2010 počítal s téměř dvěma miliardami korun, pro letošní rok se počítá se zhruba stejnou částkou.


14.9.2011

Ministři zemědělství ve Wroclavi jednali o propagaci kvalitních potravin a zemědělských produktů

Tisková zpráva – Ministři zemědělství Evropské unie se tento týden setkali na neformálním jednání v polské Wroclawi. Hlavním tématem rozhovorů byla propagace kvalitních potravin a zemědělských produktů. V EU funguje schéma zaměřené na propagaci potravin na unijním trhu i v zemích mimo Unii. Propagovány jsou přednostně jakostní potravinářské produkty, jejichž názvy jsou v EU chráněny pro jejich specifické vlastnosti nebo význačnou reputaci.


14.9.2011

Startuje nová soutěž Eko Bio Rodina

Tisková zpráva – Letos probíhá již 7. ročník informační akce pro spotřebitele „Září-Měsíc biopotravin“. Novinkou letošního roku je, že se kromě tradičních akcí uskuteční také tématická soutěž Eko Bio Rodina. Jak z názvu vyplývá, soutěž je určena rodinám, zejména s malými dětmi a podporuje kreativitu a společně strávený čas členů rodiny. Soutěž organizuje Vydavatelství Propolis, s.r.o.

zobrazit po