přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
27.6.2011

Podpora sladkovodního rybářství, ale i nutnost kvalitní, ne přehnaně byrokratické legislativy - na tom se shodli odborníci u kulatého stolu

Tisková zpráva – Na Ministerstvu zemědělství se uskutečnil první kulatý stůl k problematice sladkovodního rybářství v souvislosti s reformou Společné rybářské politiky. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Ivan Fuksa a řada odborníků, od zástupců rybářských podniků a sdružení, po představitele akademické sféry. Diskuze ukázala nejen aktuální potřeby, ale i důležitost podpory chovu sladkovodních ryb do budoucna.


24.6.2011

EP přes odpor řady poslanců podpořil návrh na omezení přímých plateb podle velikosti farem, dobojováno ale ještě není

Tisková zpráva – Evropský parlament ve čtvrtek, přes odpor řady poslanců, podpořil návrh na omezení přímých plateb podle velikosti podniku. Český pozměňovací návrh proti zastropování plateb získal podporu více než stovky poslanců z různých členských států, k jeho prosazení to ovšem nestačilo.


23.6.2011

Ministr Fuksa se na Liberecku přesvědčil o postupu odstraňování škod z loňských povodní

Tisková zpráva – Na Liberecku se ministr zemědělství Ivan Fuksa zajímal o postup odstraňování povodňových škod v oblasti, která byla záplavami loňského roku postižena nejvíc, a kterou také ministr v té době navštívil jako jeden z prvních výjezdů do regionů jen několik dnů po svém jmenování. Tentokrát ale také ochutnal místní výrobky oceněné v letošním ročníku Regionální potraviny a jednal se zemědělci z kraje především o podpoře českých a regionálních produktů a o ochraně zemědělského půdního fondu.


23.6.2011

Ministerstvo zemědělství chce pomoct sadařům a vinařům, které poškodily jarní mrazy

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce alespoň částečně vynahradit ovocnářům a vinohradníkům škody, které jim v květnu způsobily mrazy. Plánuje navýšit dotace v rámci programů na restrukturalizaci sadů a na nákup kapkové závlahy o 30 milionů korun. Další pomoc může představovat odklad splátek u programů Zemědělec a Půda. Mrazy začátkem května nejvíc postihly Čechy. Podle odhadů způsobily na vinicích a sadech škodu až 560 milionů korun.


22.6.2011

Evropský parlament jedná o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU

Tisková zpráva – Takzvanou Dessovu zprávu o budoucnosti Společné zemědělské politiky projednává v těchto dnech Evropský parlament. Většina z parlamentních návrhů České republice vyhovuje a reformu SZP jednoznačně podporujeme, ale součástí zprávy je i pro nás palčivé stropování zemědělských dotací nebo požadavky starých členských států na další přechodná období pro vyrovnání přímých plateb. V souladu s dlouhodobě prosazovanými stanovisky k reformě SZP se tak Ministerstvo zemědělství společně s nevládními organizacemi podílelo na přípravě pozměňovacího návrhu proti cappingu a poskytlo europoslancům stanovisko ke zprávě a všem pozměňovacím návrhům.


22.6.2011

Česko na zasedání FAO podpoří revizi Střednědobého plánu a pokračování reformy organizace, na její financování by ale měly stačit řádné příspěvky

Tisková zpráva – Ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2011 se v Římě uskuteční 37. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Ministerská konference členských států FAO se schází jednou za dva roky. Jejím hlavním posláním je zrekapitulovat aktivity FAO a přijmout Program práce a rozpočtu pro následující dvouleté rozpočtové období. Českou delegaci na zasedání povede ministr zemědělství Ivan Fuksa.


21.6.2011

Ministerstvo zemědělství a Povodí Ohře systematicky zlepšují ochranu před povodněmi, v letech 2007-13 do ní plyne 550 milionů Kč

Tisková zpráva – Ochrana před povodněmi pro Ministerstvo zemědělství i Povodí Ohře představuje jednu z priorit. Na protipovodňovou ochranu území Povodí Ohře se v letech 2007-2013 investuje cca 550 milionů korun z dotačních prostředků státu. Tyto peníze uvedly již v život 6 protipovodňových opatření, dalších 10 akcí se připravuje. Samotné Povodí Ohře pak zaplatí takřka 43 milionů Kč z vlastních zdrojů. Další důležitou a společnou prioritou je bezpečnost jezů, na které se Povodí Ohře podílí, došlo k rekonstrukci jezu v Tuhnicích a připravuje se další.


17.6.2011

Soutěž Regionální potravina už zná vítěze téměř ve všech krajích České republiky, nejnověji přibyl kraj Středočeský

Tisková zpráva – V deseti krajích už znají vítěze soutěže Regionální potravina. Nejnověji vyhlásil své oceněné regionální potraviny Středočeský kraj. Na vyhodnocení čekají už jen ve třech krajích: Jihomoravském, Moravskoslezském a Karlovarském, kde hodnocení proběhne až během července. Od letošního roku tak může tuto značku nově po čtyři roky užívat 76 výrobků. Kompletní výsledky by měly být známy do poloviny července. Projekt Ministerstva zemědělství po loňském úspěšném prvním ročníku provází i letos velký zájem producentů, zemědělců i spotřebitelů.


16.6.2011

Na základě poznatků z praxe zmírňuje vládní novela požadavky na včelařské lektory

Tisková zpráva – Zpřesnit kvalifikační podmínky pro přednášející praktických kurzů pro včelaře má za cíl novela, kterou ve středu schválila vláda. Úprava by měla rozšířit počet žadatelů o dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských výrobků a jejich uvádění na trh.


15.6.2011

Zemědělci mohou žádat o dotace na technologie snižující emise amoniaku

Tisková zpráva – Zájemci si mohou požádat o podporu z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na investice do technologií, které snižují emise amoniaku do ovzduší. Podporu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).


14.6.2011

Příjem Žádostí o dotace z OP Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. června 2011

Tisková zpráva – V rámci desátého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 žadatelé předkládají Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla).


14.6.2011

Země Visegrádské čtyřky se shodují, že zastropování přímých plateb by žádoucímu zjednodušení SZP nepomohlo

Tisková zpráva – Představitelé zemědělských resortů Visegrádské čtyřky rozšířené o Bulharsko a Rumunsko se shodli na tom, že navrhované zastropování přímých plateb podle velikosti podniků jde proti úsilí o zjednodušení Společné zemědělské politiky. Jednali také o kompenzacích pro pěstitele zeleniny v souvislosti s aférou E.coli. Sjednotili se na požadavku nediskriminačních kompenzací, které by proporcionálně zohlednily ztráty utrpěné zemědělci v jednotlivých členských státech.


9.6.2011

Změnou zákona o Pozemkovém fondu získá Ministerstvo zemědělství více peněz pro české zemědělce

Tisková zpráva – Kabinet schválil novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR, kterou mu předložil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Cílem úpravy je využít prostředků Pozemkového fondu, a zajistit tak pro spolufinancování Programu rozvoje venkova v období mezi lety 2007 až 2013 celkem 560 milionů korun a pro národní dotační programy 540 milionů z mimorozpočtových zdrojů.


7.6.2011

Evropští ministři zemědělství se dohodli, jak budou posilovat bezpečnost potravin i jak nahradit aktuální ztráty zelinářů

Tisková zpráva – Mimořádně se v úterý v Lucemburku sešli zástupci ministerstev zemědělství členských zemí EU, aby jednali o bezpečnosti potravin a dopadu šíření bakterie E.coli na trh. Vedle diskuze nad tím, jak zlepšit stávající mechanismy v EU i v jednotlivých členských státech, aby bylo možné účinně čelit krizím způsobeným výskytem rizikových potravin a rychle a správně reagovat na vývoj, jednali i o mimořádné pomoci pro producenty zeleniny. Evropská komise představila konkrétní kompenzační opatření, které na základě diskuse ministrů definitivně předloží příští týden.


3.6.2011

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin

Tisková zpráva – Rozvoji venkova, aktuálním otázkám zemědělství v regionu a především činnostem místních akčních skupin (MAS) bylo věnované dvoudenní setkání ministra zemědělství Ivana Fuksy se starosty, manažery MAS, farmáři a vedením Svazu provozovatelů lanovek a vleků v Monínci na Benešovsku. Ministerstvo zemědělství podporuje místní akční skupiny poskytováním dotací z Programu rozvoje venkova.


2.6.2011

Pro rozvoj venkova bude do budoucna klíčová koordinace Společné zemědělské politiky a Kohezní politiky, shodli se odborníci u kulatého stolu

Tisková zpráva – Další z řady jednání u kulatého stolu pořádaných Ministerstvem zemědělství k otázkám Společné zemědělské politiky EU, se v úterý zaměřilo na budoucnost rozvoje venkova, který patří mezi zásadní resortní priority. Jednání se zúčastnila široká škála odborníků od zástupců státní správy, přes zemědělce až po představitele univerzit. Brainstorming ukázal na některé aktuální potřeby za situace, kdy se předpokládá nižší objem evropských peněz na financování SZP.


2.6.2011

Vláda schválila nová pravidla pro dodavatele osiv určených k ochraně přirozeného prostředí

Tisková zpráva – Novelu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin dnes schválila vláda. Cílem této právní úpravy je dosažení souladu s předpisy Evropské unie. Novela má chránit přirozené prostředí a genový fond před neodbornou obnovou luk a pastvin v chráněných územích. Zákon především nově stanovuje oprávnění pro uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí, a to na základě povolení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Upravuje také povinnosti při uvádění těchto směsí osiv do oběhu.


1.6.2011

Nová verze webových stránek věnovaných bezpečnosti potravin přináší informace o kvalitě a jejich označování i aktuální zprávy o rizikových potravinách na trhu

Tisková zpráva – Ve středu 1. 6. 2011 uvedlo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (dále ICBP) do ostrého provozu novou revitalizovanou verzi webových stránek www.bezpecnostpotravin.cz, které jsou již od roku 2002 spolehlivým zdrojem informací z oblasti bezpečnosti potravin a potravin obecně. Aktualizaci stávajících textů a nové texty připravili pracovníci Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.


31.5.2011

Kontaminovanými okurkami se zabývali resortní ministři i na neformální Radě pro zemědělství a rybářství

Tisková zpráva – Co nejrychlejší vystopování původu kontaminace je zásadní nejen pro zamezení dalšímu šíření infekce, ale i pro obnovní důvěry zákazníků v nezávadnost zeleniny. Pěstitelé z rizikových zemí totiž už teď poukazují na problémy, které jim způsobuje citelný propad prodeje, a to aniž by byla skutečně prokázána zdravotní závadnost jejich zboží. Ministři se ovšem shodli na nutnosti všechny síly nejdříve věnovat léčbě lidí a apelovali na nutnost dodržovat hygienu při přípravě a konzumaci zeleniny. Mluvilo se i o nutnosti vylepšit systém rychlého varování ve smyslu ještě rychlejšího a komplexnějšího mechanizmu varování.


31.5.2011

Farmářské trhy mají svůj kodex, pomůže jim posílit důvěru zákazníků

Tisková zpráva – Očekávaný kodex farmářských trhů dnes zveřejnil ministr zemědělství Ivan Fuksa přibitím na bránu - po způsobu středověkých tržišť, která na poctivost trhovců dbala a prohřešky tvrdě trestala. Novodobý kodex je založen spíš na dobrovolnosti; prodejci, kteří se k němu přihlásí, budou pro zákazníky na první pohled odlišitelní, a může to tak pro ně představovat marketingovou výhodu. Princip je ale stejný: jde o zlepšení orientace a posílení důvěry zákazníků, že na trhu dostanou skutečně to, co očekávají a co trhy slibují - čerstvé, kvalitní a domácí potraviny přímo od výrobců.

zobrazit po