přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
18.8.2011

Soutěž Regionální potravina letos ocenila 99 nových výrobků z téměř osmi set, které o značku bojovaly

Tisková zpráva – V soutěži Regionální potravina letos uspělo 99 výrobků, které tak získaly právo užívat po čtyři roky logo Regionální potravina. Oproti loňskému prvnímu ročníku vzrostl počet oceněných výrobků i soutěžních kategorií. Porota letos vybírala z téměř osmi set výrobků v devíti kategoriích. Největší zájem o účast v soutěži měli výrobci ze Zlínského a Jihomoravského kraje, podle odvětví pak nejobsazovanější byla kategorie masných a mléčných výrobků.


17.8.2011

Žně jsou mírně nadprůměrné, zemědělci by měli mít vyšší zisky než loni

Tisková zpráva – Větší sklizeň a výhodnější výkupní ceny obilovin slibují českým zemědělcům nadprůměrný rok. Podíly sklizených polí i hektarových výnosů jsou ve všech položkách vyšší než ve stejném období loňského roku. I přes deštivé počasí posledních dní se rolníkům podařilo sklidit skoro veškerý ozimý ječmen a řepku. Pod střechou je už víc než polovina úrody ozimé pšenice, která je v České republice nejhojněji pěstovanou plodinou.


16.8.2011

Čeští zemědělci vydělali v loňském roce přes šest miliard korun

Tisková zpráva – Pro české zemědělství byl rok 2010 úspěšný, zisk zemědělců vystoupal na 6,2 miliardy Kč a některá odvětví, jako například rostlinná produkce, výrazně vzrostla. Naproti tomu i nadále klesá živočišná výroba. I přes úspory a škrty ve státním rozpočtu se zemědělcům navýšily celkové dotace, které dosáhly 38,5 miliardy Kč. Podle údajů Ministerstva zemědělství tím současně nebezpečně stoupá závislost českého zemědělství na dotacích, na jednoho pracovníka v zemědělství jde již o 260 tisíc korun.


28.7.2011

Českým pěstitelům zeleniny poškozeným aférou E.coli přiznal Brusel více než 260 tisíc EUR

Tisková zpráva – Českým zemědělcům, kterým krize následkem výskytu bakterie Escherichia coli (E.coli) způsobila ztráty na zeleninové produkci, přiznalo dnešní rozhodnutí Evropské komise (EK) kompenzaci 261 935 EUR. Částka odpovídá požadavkům zelinářů tak, jak je upřesnily a vyčíslily kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu na podkladu hlášení jednotlivých pěstitelů.


28.7.2011

V loňském roce se zvýšila spotřeba vína a přibylo ekologicky hospodařících vinařů

Tisková zpráva – Vinaři loni hospodařili na přibližně stejné rozloze jako v předchozím roce, zvýšila se však plocha ekologicky hospodařících vinařů na 649 hektarů. V sektoru ekologického zemědělství ve vinohradnictví bylo přiděleno přibližně 14,5 milionu korun a v systému integrované produkce 153 milionu korun. Vyplývá to ze „Situační výhledové zprávy réva vinná a víno“.


26.7.2011

Vlastníci lesů si loni ekonomicky podstatně polepšili

Tisková zpráva – Hospodaření vlastníků lesů, a to státních, obecních i soukromých, se loni po výrazném propadu hospodářských výsledků v letech 2008 a 2009 podstatně zlepšilo. Největší meziroční zvýšení hospodářských výsledků zaznamenaly státní lesy. Vyplývá to ze „Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010“.


25.7.2011

Ministr zemědělství Ivan Fuksa navštívil Izrael, spolupráce v agrární oblasti je podle něj perspektivní

Tisková zpráva – Pro spolupráci mezi Českou republikou a Izraelem se otevírá široký prostor především v oblasti špičkových zemědělských a potravinářských technologií, genetických zdrojů, hospodaření s půdou, vodou, lesy a také v oblasti biotechnologií. Ve všech těchto oblastech je na co navazovat, ať už jde o dosavadní spolupráci univerzit, výzkumných institucí, veterinárních služeb i podnikatelů. Vyplývá to z několikadenní pracovní návštěvy ministra zemědělství Ivana Fuksy v Izraeli.


22.7.2011

Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Oznámení žadatelům, kteří předložili ve 13. kole příjmu žádostí projekt v rámci záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).


20.7.2011

Ministři zahájili reformu Společné rybářské politiky, zkrátka nepřijdou ani čeští rybáři

Tisková zpráva – Hlavním tématem prvního zasedání ministrů pod taktovkou polského předsednictví byla klíčová otázka budoucnosti udržitelného rybářství. Balíček reformních návrhů Společné rybářské politiky Evropská komise představila ve středu 13. července. Bruselské jednání se dále věnovalo i otázkám revize politiky propagace zemědělských produktů a situaci na trhu ovoce a zeleniny v návaznosti na výskyt bakterie E.coli v uplynulých měsících.


18.7.2011

Soutěž Regionální potravina už zná letošní vítěze ve všech krajích České republiky

Tisková zpráva – Ve všech krajích už znají letošní vítěze soutěže Regionální potravina. Nově tak může tuto značku po čtyři roky užívat 99 výrobků, které přibyly k loňským 71. Projekt Ministerstva zemědělství po loňském úspěšném prvním ročníku zaznamenal i letos velký zájem producentů, zemědělců i spotřebitelů.


14.7.2011

Budoucí Společná rybářská politika chce podpořit konkurenceschopnost i udržitelné hospodaření

Tisková zpráva – Očekávaný balíček pěti dokumentů legislativních návrhů reformy Společné rybářské politiky (SRP) přijalo kolegium Evropské komise 13. července. Komise tím završila reformní proces, který začal v dubnu 2009, kdy představila Zelenou knihu o SRP. Cílem předkládaných návrhů SRP je zajistit dlouhodobě udržitelné podmínky pro rybolov a akvakulturu. Větší podporu sladkovodní akvakultury, která by odpovídala jejímu významu jako obnovitelného zdroje kvalitních potravin, na evropské úrovni dlouhodobě prosazuje i ministr Ivan Fuksa.


14.7.2011

Kvůli erozi dochází v ČR k degradaci půdy a snižování její ceny, alarmující situace je především na jižní Moravě

Tisková zpráva – Čejkovice - Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ustav meliorací a ochrany půdy považuje problém eroze za velmi vážný. Také proto ochrana půdy a krajiny představuje jednu z priorit ministra Fuksy. Nejvážnější problémy s erozí se objevují na jižní Moravě. Cena i bonita půdy v ČR díky erozním problémům v poslední době neustále klesá. Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Jižní Morava se na propadu cen zemědělské půdy podílí více než 55%.


11.7.2011

Spolupráce Ministerstva zemědělství a Transparency International pokračuje dalšími kroky

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa vítá iniciativy Transparency International k soutěžím o zakázky Lesů ČR a přijímá řadu jejích podnětů. Těmito opatřeními naplňuje svou prioritu zajistit efektivní a transparentní hospodaření podniku a maximalizovat výnosy pro stát.


7.7.2011

Ovocnářská unie ČR získala nominaci na Evropskou ekologickou cenu pro podnikatele 2012 v kategorii „environmentální management“

Tisková zpráva – Ovocnářská unie ČR uspěla s projektem „Integrovaná produkce ovoce“ v soutěži společnosti Business Leaders Forum a bude se v kategorii „environmentální management“ příští rok v červnu za ČR ucházet o Evropskou ekologickou cenu. Ministerstvo zemědělství podporuje „Integrované pěstování ovoce“ od roku 2005.1.7.2011

Ministerstvo zemědělství usiluje o snížení korupčních rizik a zvýšení transparentnosti úřadu

Tisková zpráva – V souladu se Strategií vlády v boji proti korupci a na základě systematického zmapování korupčních rizik i detailního zhodnocení řídících a kontrolních mechanismů vzniká na Ministerstvu zemědělství nový Protikorupční program. Jeho cílem je minimalizovat korupční rizika a zvýšit transparentnost úřadu uvnitř resortu i směrem k veřejnosti.


1.7.2011

Ode dneška bude mít erozí ohrožená půda lepší péči a ochranu

Tisková zpráva – Od 1. července začínají platit nová pravidla hospodaření pro boj s půdní erozí. Pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC 2 budou sedláci uplatňovat na zhruba 15 procentech celkové rozlohy orné půdy. GAEC 2 se tak rozšiřuje z ploch silně erozně ohrožených i na plochy mírně erozně ohrožené. Rozšíření a zpřísnění pravidel prosadil ministr zemědělství Ivan Fuksa především proto, že eroze podle analýz ohrožuje asi 45 procent celkové rozlohy orné půdy v Česku.


29.6.2011

Česká republika pokračuje v úsilí zabránit diskriminačnímu zastropování plateb podle velikosti podniku

Tisková zpráva – V Lucemburku se v úterý naposledy za maďarského předsednictví sešli ministři zemědělství Evropské unie, aby jednali o problematice mořského rybolovu, o vývoji ohledně nákazy bakterií E.coli či o budoucnosti programu potravinové pomoci pro nejchudší. Jednání využil český ministr zemědělství Ivan Fuksa k neformální diskuzi o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU a uspořádal setkání s protějšky z Německa, Velké Británie, Slovenska, Rumunska, Bulharska a se zástupci Maďarska jako pozorovateli. Hlavním tématem bylo hlasování Evropského parlamentu o zastropování přímých plateb, které by na zemědělce v řadě zemí mělo negativní dopad.


29.6.2011

V čele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství stane Brazilec

Tisková zpráva – Těsným počtem hlasů zvítězil v tajné volbě Brazilec José Graziano da Silva, v nadcházejících letech tak povede Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Jeho jediným vážným protikandidátem byl bývalý dlouholetý ministr zahraničních věcí Španělska, Miguel Ángel Morationos Cuyaubé. O volbě nového generálního ředitele rozhodlo 37. zasedání Konference FAO ve dnech 25. 6. - 2. 7. 2011, kterého se v Římě účastní ministři zemědělství z více než 190 členských zemí organizace. Evropské regionální skupině při FAO bude v druhém pololetí 2011 předsedat Česká republika, zaměřit se chce právě na urychlené dokončení reformy organizace.


28.6.2011

Zrušení ruského zákazu dovozu zeleniny z EU je signálem obnovující se důvěry

Tisková zpráva – ČR se zařadila mezi vybrané země evropské sedmadvacítky, kterým by měl byt umožněn vývoz zeleniny do Ruska. Vývozci zeleniny však mají povinnost opatřit zásilky certifikátem označujícím původ zboží a obsahujícím potvrzení o bezinfekčnosti na bakterii Escherichia coli kmene O104:H4.

zobrazit po