přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
19.1.2011

Projednávání Dřevěné knihy bude pokračovat na příštím jednání vlády

Tisková zpráva – Projednávání tzv. Dřevěné knihy, tedy koncepce hospodářské politiky s.p. Lesy ČR (LČR), bylo dnes na vládě přerušeno a po dopracování a prověření dílčích parametrů materiálu bude pokračovat pravděpodobně hned příští týden.


19.1.2011

Ministerstvo zemědělství má nový program aplikovaného výzkumu

Tisková zpráva – Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ ve středu schválila vláda. Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty a také co nejrychlejší transfer výsledků uživatelům a do vzdělávacího procesu.19.1.2011

Další průběžné výsledky testů potvrdily nezávadnost potravin na českém trhu

Tisková zpráva – Průběžné výsledky testů potvrzují, že potraviny na českém trhu jsou v pořádku. Dozorové orgány v ČR pokračují v intenzivních kontrolách na základě příkazu ministra zemědělství Ivana Fuksy.


19.1.2011

Lednové povodně byly mírné, na většině území se udržely na úrovni dvouletých průtoků

Tisková zpráva – Lednové povodně dosáhly ve většině případů maximálně úrovně dvou- až pětileté vody. Dvacetiletý průtok zaznamenali pouze v povodí Vltavy na Radbuze a Mži. Hodně pomohla manipulace na vodních dílech.


17.1.2011

Se Saskem spolupracujeme v lesích i při výstavbě protipovodňových opatření

Tisková zpráva – Ministr Ivan Fuksa jednal v Praze s ministrem životního prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko, Frankem Kupferem. Velmi úspěšná je spolupráce České republiky se sousedním Saskem v oblasti vodního a lesního hospodářství. Právě to bylo jedním z témat rozhovoru. Ministři se také informovali o svých postojích k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU a o možnostech vzájemné podpory při prosazování společných zájmů.


14.1.2011

Potraviny na českém trhu jsou nezávadné, potvrdily to nejnovější průběžné výsledky testů Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Tisková zpráva – V pořádku jsou všechny dosud kontrolované vzorky na trhu, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebírá už od 5. ledna a prověřuje v souvislosti s dioxinovým rizikem v sousedním Německu. Inspektoři SZPI odebírali vzorky všech typů potravinářských výrobků z drůbeže, vepřového i hovězího masa a čerstvá vejce, a to napříč Českou republikou a především v obchodních řetězcích.


13.1.2011

Ministr Fuksa jednal se zemědělci Zlínska

Tisková zpráva – Mezi hlavní témata setkání ministra Ivana Fuksy se zemědělci ze Zlínska patřila ochrana půdy proti erozi, kontroly Cross-compliance (C-C) a problematika pozemkových úprav, která je zároveň mnohdy nutným předpokladem provedení protipovodňových opatření. Dostalo se i na čerpání dotací v Programu rozvoje venkova a obecně na podporu Ministerstva zemědělství rozvoji venkovských oblastí, například prostřednictvím Místních akčních skupin.


12.1.2011

Úprava zákona o rostlinolékařské péči má zajistit kompatibilitu s předpisy EU a odstranit zbytečnou byrokracii

Tisková zpráva – Vláda ve středu schválila návrh zákona o rostlinolékařské péči. Hlavním smyslem novely bylo vypustit ustanovení či jejich části, která jsou nově upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie. Novela je tak dalším příspěvkem v tažení proti zbytečné a přebujelé byrokracii.


12.1.2011

Zemědělcům postiženým loňskými jarními a letními povodněmi pomůže téměř osmdesát milionů korun

Tisková zpráva – Celkem 79 milionů korun dotací mohou využít zemědělci na zmírnění škod, které způsobily na zemědělském majetku povodně v květnu a červnu 2010 a následně v srpnu 2010. Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo notifikační proceduru a Evropská komise schválila programy podpor. Příjímání žádostí pro poskytování dotací se rozběhne 17. ledna 2011.


10.1.2011

Potraviny na českém trhu jsou bezpečné, všechny kontrolované vzorky masa jsou v pořádku

Tisková zpráva – Všechny vzorky masa, které v souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo kontrolovaly česká Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vyhověly maximálním limitům pro dioxiny. U vajec se jednalo jen o jednu zásilku, z níž inspektoři odebrali vzorek. Dle informací německé strany do ČR žádné ani potenciálně závadné potraviny nebyly vyvezeny. Intenzivní kontroly budou pokračovat.


10.1.2011

Středočeský Milín má novou čistírnu odpadních vod

Tisková zpráva – Milín, obec nedaleko Příbrami, má od prosince loňského roku nově zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Původní čistička z roku 1958 již neodpovídala emisním požadavkům, proto ji obec nahradila moderními technologiemi. Rekonstrukci spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství České republiky. Jeho ministr Ivan Fuksa dnes čističku v Milíně navštívil.


7.1.2011

Intenzivní kontroly se zaměřují nejen na potraviny, ale i na krmiva

Tisková zpráva – Na pokyn ministra zemědělství Ivana Fuksy zintenzivnily kontroly potravin, které je možno v souvislosti s nálezy dioxinů v sousedním Německu považovat za rizikové. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zaměřila na kontroly vajec, drůbežího a vepřového masa zejména v obchodních řetězcích s vazbou na dodávky z Německa. Státní veterinární správa je v přímém kontaktu s orgány německého státního a veterinárního dozoru. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský kontroluje výrobny olejů, které jsou u nás registrovány jako krmivářské provozy.


6.1.2011

České potraviny jsou a zůstanou bezpečné, kontroly se ještě zintenzivní

Tisková zpráva – V souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo vydal ministr zemědělství Ivan Fuksa pokyn komoditní sekci Ministerstva zemědělství, aby zajistila potravinovou bezpečnost na českém trhu. Ministr Fuksa dále požádal Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o zintenzivnění kontroly zboží dováženého do České republiky.


5.1.2011

Ministerstvo zemědělství chce i letos pokračovat v podpoře kvalitních potravin, ochraně zemědělské půdy a zjednodušování byrokracie

Tisková zpráva – Usnadnit podnikání v zemědělství zjednodušováním legislativy i byrokratických procedur, zlepšovat stav zemědělské půdy, například chránit ji před erozí za pomoci rozšířených standardů GAEC, podporovat kvalitní potraviny a především celkově přispívat k rozvoji českého venkova. Takové jsou priority Ministerstva zemědělství pro rok 2011.


4.1.2011

Češi si zvykají jíst ryby nejen o Vánocích, spotřeba sladkovodních ryb se meziročně zvýšila o osm procent

Tisková zpráva – Na vánoční stůl v Česku připlave kapr celkem spolehlivě. Čeští spotřebitelé si ale zvykají na rybí maso nejen ve svátek. Celkově meziroční spotřeba sladkovodních ryb v ČR vzrostla o osm procent. Již dva roky trvající propagační kampaň Ryba domácí spolufinancovaná z Evropského rybářského fondu seznamuje české spotřebitele nejen s přednostmi rybího masa, ale i s jeho vhodnými úpravami tak, aby se stalo co nejběžnější součástí jídelníčku.


3.1.2011

Osmé kolo příjmu Žádostí o dotace z Operačního programu Rybářství bude spuštěno v únoru 2011

Tisková zpráva – Osmé kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 8. 2. 2011 a ukončeno 25. 2. 2011 ve 13 hodin. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o dotace na projekty z těchto opatření: Opatření pro produktivní investice do akvakultury, Investice do zpracování a uvádění na trh, Společné činnosti, Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.

zobrazit po