přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
5.5.2011

Ministerstvo zemědělství už dalo na ochranu před povodněmi miliardy korun a bude v tom pokračovat i v příštích letech

Tisková zpráva – Jaké se daří využívat dotace a jak postupují stavební akce v oblasti protipovodňových opatření, informoval ve středu na jednání vlády ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podpora prevence před povodněmi a Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží jsou dva nejdůležitější a finančně nejnáročnější programy Ministerstva zemědělství.


5.5.2011

Zemědělci dostanou o 27,5 milionu korun víc na odstranění následků loňských povodní

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství bude mít víc peněz pro zemědělce na likvidaci následků bleskových povodní, které zasáhly Českou republiku loni v květnu a červnu. Kabinet schválil, že 27,5 milionu korun zajistí částečným přesunem částky určené na odstranění škod na lesním majetku. Ministerstvo také zpřesnilo výši škod za srpnové povodně.


3.5.2011

Ministerstvo zemědělství udělalo významný krok ke koncepčnímu využívání biomasy

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vypracuje do konce léta podrobnou analýzu o možnostech využití biomasy pro energetiku a rozvoj venkova. Akční plán pro období 2012 – 2020 nastaví také pravidla pro její využívání a poslouží i nově připravované Státní energetické koncepci.


3.5.2011

Farmářské slavnosti nabírají na síle, oblíbily si je tisíce lidí bez rozdílu věku

Tisková zpráva – K fenoménu farmářských trhů se nyní přidaly i farmářské slavnosti. Na první dvě, které se uskutečnily v dubnu, přišlo celkem přes dvanáct tisíc lidí. Seriál akcí, které dospělým i dětem přibližují život na rodinných farmách, inicioval a zaštítil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Na slavnosti, které mají zvýšit zájem lidí o kvalitní domácí potraviny a podpořit české zemědělce, letos ministerstvo poskytne téměř 2,3 miliony korun.


2.5.2011

Začala platit novela vyhlášky o nealkoholických nápojích, pivu, lihovinách a dalších druzích potravin

Tisková zpráva – Zejména oblast nealkoholických nápojů, piva a lihovin upravuje novela vyhlášky, která začala platit 1. května 2011. Obsahuje například nové členění skupin piva a upravuje používání slova „starý“ u destilátů.


2.5.2011

Novela zákona o lihu především upravuje definice pěstitelského pálení

Tisková zpráva – Změny v oblasti pěstitelského pálení přináší nová potravinářská legislativa, která začala platit od 1. května 2011. Novela zpřehlední zákony o výrobě destilátů v pálenicích a ochrání jejich provozovatele.


2.5.2011

Tendry v Lesích jsou významným krokem k dobré správě státního majetku

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství oceňuje, že Lesy ČR splnily zadání a vypsaly dnes veřejné výběrové řízení podle tzv. Dřevěné knihy. Na přípravě tendrové dokumentace spolupracovaly Lesy ČR s Transparency International, která konstatovala, že „vše nasvědčuje tomu, že tendry budou maximalizovat příjem Lesů České republiky“. Poprvé v historii Lesů ČR jsou soutěže vypsány podle otevřeně připravené a široce projednané koncepce. Dalším krokem naplňování pravidel Dřevěné knihy bude postupné vypsání několika stovek malých soutěží na 10% vyčleněných území vhodných pro malé firmy a živnostníky. Ti tak nebudou odkázáni jen na zakázky zprostředkované většími firmami.


29.4.2011

Národní zemědělské muzeum připomíná Mezinárodní rok lesů největší výstavou ve své historii

Tisková zpráva – Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné dnes pro veřejnost zahájilo výstavu „Co pamatuje strom a lidé zapomněli“. Je to nejrozsáhlejší projekt ve 120leté historii instituce. Expozici, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s Lesy ČR, doplňují přednášky, odborné semináře a interaktivní programy. Výstava skončí 30. října.


28.4.2011

Česko si stojí za tradičním pomazánkovým máslem

Tisková zpráva – Boj za pomazánkové máslo nevzdáváme a vyčerpáme všechny možnosti, jak současné negativní stanovisko EK zvrátit, protože se stále domníváme, že pomazánkové máslo lze považovat za zaručenou tradiční specialitu podle platné legislativy EU. Odmítnutí udělit pomazánkovému máslu právo užívat logo zaručené tradiční speciality považuje Česko za diskriminaci.


28.4.2011

Vládní nařízení zpřísní dovoz živočišných produktů

Tisková zpráva – Právní úprava, kterou včera přijala vláda, pomůže zajistit zvýšení bezpečnosti potravin zpřísněním podmínek dovozů produktů živočišného původu z členských zemí Evropské unie do České republiky. Dovozci budou povinni poskytovat více informací o dovážených živočišných produktech dozorovým orgánům, které v případě aktuálního ohrožení bezpečnosti potravin budou moci rychleji reagovat.


26.4.2011

Pravý špekáček při pečení voní, ošizený začne na ohni čmoudit

Tisková zpráva – Nejčastějším druhem masa, který lidé jedí v zemích Evropské unie, je vepřové. Mezi jeho největší spotřebitele ve světě patří Česká republika. Češi jsou také, zejména nyní, kdy začíná sezona grilování, nadšenými konzumenty špekáčků. Co má a může, kromě vepřového, ještě obsahovat poctivý špekáček a jak vypadá opečený na ohni v porovnání s méně kvalitní uzeninou, dnes demonstroval náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel s řeznickým mistrem Jaroslavem Klepišem z Uhlířských Janovic. Nad voňavým špekáčkem se mluvilo i o produkci kvalitního vepřového masa a podpoře sektoru prasat.


22.4.2011

Ministr Ivan Fuksa oslavil 250. výročí výuky veterinární medicíny a nový Lesnický park Křtiny

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes 22. dubna navštívil jižní Moravu. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se zúčastnil oslav 250. výročí zahájení výuky veterinární medicíny a Světového veterinárního roku 2011. Na dnešní Den Země ministr vyhlásil na Brněnsku Lesnický park Křtiny.


21.4.2011

Ministerstvo zemědělství poskytne letos na ochranu genetických zdrojů 60 milionů korun

Tisková zpráva – Šedesát milionů korun dotací dostanou letos instituce a soukromníci, kteří pečují o genetické zdroje rostlin, mikroorganismů a hospodářských a užitkových zvířat. Peníze jim poskytne Ministerstvo zemědělství v rámci svého Národního programu ochrany genetických zdrojů pro výživu a zemědělství.


20.4.2011

Novela zákona o ekologickém zemědělství sníží administrativní zátěž zemědělců

Tisková zpráva – Konkrétní pravidla ekologického hospodaření se výrazně nemění, hlavní změny jsou administrativní a mají přispět k lepšímu fungování celého systému ekologického zemědělství. Zjednoduší se například národní legislativa, zkvalitní kontrolní systém a upraví vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství. Novela zákona o ekologickém zemědělství reaguje na změny v evropské legislativě, které nastaly od roku 2009.


19.4.2011

Ministr zemědělství nechystá žádnou privatizaci státního podniku Lesy ČR, jen hledá způsob, jak využít jeho zisky

Tisková zpráva – Podstatná část příjmů Lesů ČR se vrací zpět do lesů, na zalesňování, ozdravování lesa, úpravy cest a podobné veřejně prospěšné účely. A tyto investice do budoucnosti a zdraví lesů dále porostou. Přesto bude dobré hospodaření podniku vždy přinášet více peněz, než by bylo účelné využít přímo v Lesích ČR. Jen poctivé tendry podle Dřevěné knihy zvýší výnosy podniku několik miliard korun oproti stavu v roce 2009.


15.4.2011

Česká republika a Sasko budou spolupracovat na ozdravení Krušných hor

Tisková zpráva – Intenzivně spolupracovat na ozdravení Krušnohoří a v oblasti obnovitelných zdrojů energie chtějí Česká republika a Sasko. Záměr si tento týden potvrdili saský ministr zemědělství Frank Kupfer a náměstek ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiku Juraj Chmiel na společné konferenci o Krušných Horách.


14.4.2011

Ministr Fuksa rozšířil koalici na podporu sladkovodního rybářství

Tisková zpráva – Ministr Ivan Fuksa na evropské frontě úspěšně rozšiřuje koalici k větší finanční podpoře pro sladkovodní rybáře. Podporu deklaraci pěti vnitrozemských států k sladkovodní akvakultuře, kterou ministr Fuksa inicioval, vyjádřilo dnes v Lucemburku dalších dvanáct členských států, a to vesměs těch, které se zabývají především mořským rybolovem. Byly mezi nimi dokonce takové rybářské velmoci, jakými jsou Francie a Španělsko. Komisařka pro rybářství Maria Damanaki to označila za aktivitu, která přichází v pravý čas a má plnou podporu Komise. Ministři zemědělství EU dále diskutovali také o kvalitě zemědělských produktů, a to hlavně v souvislosti s podporou lokálního zemědělství a přímého prodeje.


13.4.2011

Na ochranu lidí žijících v okolí řeky Bečvy připravuje Ministerstvo zemědělství rozsáhlá protipovodňová opatření

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nechá v průběhu letošního roku vypracovat studii, která urychlí protipovodňová opatření podél řeky Bečvy. Jejich součástí bude suchý poldr u Teplic nad Bečvou na Přerovsku, jenž se tak zařadí mezi největší v České republice. V případě ohrožení by dokázal zadržet 35,4 milionu metrů krychlových vody. Ministr zemědělství Ivan Fuksa o tom dnes informoval vládu. Ta jeho zprávu vzala na vědomí a schválila zahájení příprav protipovodňových opatření.


11.4.2011

Chystané reformy evropského zemědělství by neměly snížit celkové dotace pro české farmáře

Tisková zpráva – Nová podoba společné zemědělské politiky po roce 2013 by neměla znamenat finanční újmu pro české zemědělství, řekl dnes po jednání v Praze s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou člen Evropské komise zodpovědný za oblast zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş. Ivan Fuksa dlouhodobě usiluje o to, aby české hospodářské podniky nedoplácely na svou velikost danou historickým vývojem.


11.4.2011

Ministerstvo zemědělství bude spolupracovat s českými nábytkáři

Tisková zpráva – První náměstek ministra zemědělství Roman Boček se sešel s vedoucími představiteli dvou největších českých nábytkářských organizací: Asociací českých nábytkářů a Klastrem českých nábytkářů. Z jednání vzešla dohoda o spolupráci v několika oblastech.

zobrazit po