přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
31.5.2011

Česká republika je pro zachování výsadbových práv révy vinné po roce 2015

Tisková zpráva – Česká republika podporuje zachování výsadbových práv i po roce 2015. Vede ji k tomu především obava z nadbytku vína na trhu Evropské unie a také zásadní nesouhlas s plýtváním evropskými penězi. Ty byly v posledních třech letech vyplaceny vinařům, kteří se vzdali svých vinic bez možnosti jejich obnovy. Dosavadní systém výsadbových práv révy vinné působí podle názoru ministerstva i samotných vinařů jako stabilizátor produkce vína v EU a napomáhá zvyšování kvality evropských vín, včetně vín z Moravy a z Čech.


30.5.2011

Ministr Fuksa prosadil nová přísnější pravidla hospodaření pro boj s erozí

Tisková zpráva – Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy, proto se ministr zemědělství Ivan Fuksa zasadil o přísnější pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC na erozně ohrožených půdách, která začnou platit od 1. 7. 2011. Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. V boji proti erozi jsou nejúčinnějšími nástroji kromě správného hospodaření také obnova krajiny s návratem mezí, remízků či mokřadů a zrychlení pozemkových úprav.


26.5.2011

Karlovarské oplatky a trojhránky získají chráněné označení EU

Tisková zpráva – Sedmileté vyjednávání s Evropskou komisí přineslo České republice úspěch. Další úspěch na poli chráněných označení, kde Česko s přibližně třemi desítkami registrovaných názvů patří jednoznačně ke špičce z nových členských států EU. Tradiční Karlovarské oplatky a trojhránky získaly právo nosit chráněné zeměpisné označení (PGI). Takto známka zaručuje, že pochutiny pocházejí převážně nebo zcela z určité zeměpisné oblasti.


25.5.2011

Soutěž Regionální potravina už zná vítěze v polovině krajů České republiky

Tisková zpráva – V sedmi krajích už znají vítěze soutěže Regionální potravina. Od letošního roku tak může tuto značku nově po čtyři roky užívat 54 výrobků. V dalších šesti krajích na vyhodnocení čekají. Projekt Ministerstva zemědělství po loňském úspěšném prvním ročníku zaznamenává i letos velký zájem producentů, zemědělců i spotřebitelů.


24.5.2011

Transformací svých úřadů chce Ministerstvo zemědělství zefektivnit fungování resortu, snížit byrokracii a zjednodušit život zemědělcům, potravinářům i spotřebitelům

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chystá komplexní změny systému svých institucí a úřadů. Měly by přinést úsporu ve výdajích za provoz i mzdy a také snížit náklady zemědělcům. Ale především je cílem transformace pružnější fungování celého resortu, snížení byrokracie a zjednodušení života pro zemědělce, potravináře i spotřebitele.


23.5.2011

Česku se podařilo zabránit miliardovým sankcím za nedodržování standardů GAEC v období 2006-2008, pokuta ve výši 180 milionů korun ale hrozí

Tisková zpráva – České republice se podařilo odvrátit hrozbu miliardových sankcí za nedostatky v dodržování tzv. standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Pokuta ve výši 180 milionů korun, kterou Česku navrhuje Evropská komise, je díky intenzivní práci a diplomatickým vyjednáváním na spodní hranici možného rozpětí. Zároveň to Česko může brát jako závazek v následujících obdobích nastavit podmínky a bdít nad jejich dodržováním tak, aby lépe odpovídaly nárokům EU a hlavně skutečně efektivně chránily zemědělskou půdu. Lepší ochranu půdy ostatně ministr Ivan Fuksa prosazuje už od svého jmenování. Korekci udělila Komise za období let 2006 až 2008. V tomto období bylo na dotacích vyplaceno více než 29 miliard korun.


19.5.2011

Ministr zemědělství Ivan Fuksa jednal na Moravě o současných otázkách zemědělství a protipovodňových opatřeních

Tisková zpráva – Návštěva Plumlovské přehrady, besedy se zemědělci, regionálními politiky a studenty střední odborné školy byly náplní dnešní návštěvy ministra zemědělství Ivana Fuksy na Olomoucku. Hlavním tématem schůzek byla agrární budoucnost kraje a prevence před povodněmi.


18.5.2011

Vláda souhlasila s darováním starokladrubského hřebce královským novomanželům

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání souhlasila s darováním starokladrubského hřebce Jejich královským Výsostem vévodovi a vévodkyni z Cambridge, kteří dar přijali. Až do dalšího rozhodnutí novomanželů zůstane kůň ustájen v Národním hřebčínu Kladruby.


17.5.2011

Společnou péči o lesy v Evropě by měla upravit právně závazná dohoda

Tisková zpráva – Právně závazná dohoda týkající se lesů v Evropě, dále problematika zasedání ministrů zemědělství G-20, závěry rozšířené poradní skupiny pro vepřové maso či pokrok a vyhlídky jednání o Codex Alimentarius - to jsou některá z témat dnešního jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu, na kterém českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Na okraj Rady se pan náměstek sešel se zástupci Evropské komise k obhajobě hlavních priorit českého zemědělství v rámci nadcházející reformy SZP.


17.5.2011

Česká republika uspěla. Za testování dobytka na BSE dají stát a zemědělští podnikatelé méně peněz

Tisková zpráva – Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dnes v Bruselu schválil zvýšení věku skotu pro vyšetřování na BSE v České republice, Slovensku a v Polsku. Dosud musel v těchto zemích podstoupit testy skot ve věku 30, respektive 24 měsíců u poražených mimo jatka. Od července ale bude věková hranice pro vyšetření více než dvojnásobná, stejně jako ve většině států EU.


17.5.2011

Ministr zemědělství chce rozdělit peníze sektorům, které to nejvíc potřebují

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce i po ukončení podpory z národních doplňkových plateb (Top-Up), subvencovat tzv. citlivé sektory, tedy dojný a masný skot, ovce, kozy, chmel a brambory na výrobu škrobu. Proto ministr Ivan Fuksa rozhodl, že peníze Evropské unie poskytované podle článku 68 půjdou právě na tato odvětví. Po předchozím projednání do 1. srpna oznámí svůj záměr Evropské komisi, aby mohla Česká republika od roku 2012 finanční prostředky začít využívat.


16.5.2011

Češi snědli loni více sladkovodních ryb než v roce 2009

Tisková zpráva – Spotřeba sladkovodních ryb v České republice stoupla v roce 2010 na 1,415 kg na osobu, poslední dva roky tak jejich obliba v českých domácnostech roste. Vyplývá to ze statistik o produkci a spotřebě sladkovodních ryb, které zpracovává Rybářské sdružení ČR. Pozitivní vliv na to, že Češi začali více jíst sladkovodní ryby má především dlouhodobá komunikační kampaň Ministerstva zemědělství nazvaná Ryba domácí.


13.5.2011

V červnu odstartuje 13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Přibližně 3 miliardy korun budou ve 13. kole příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova rozděleny na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, dále na obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu Leader. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 14. 6. 2011 až 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.


13.5.2011

Nově zprovozněná ochrana Křešic je důležitou součástí protipovodňových opatření na Labi

Tisková zpráva – Dnes v Křešicích na Litoměřicku ministr zemědělství Ivan Fuksa a generální ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk slavnostně otevřeli protipovodňová opatření, která jsou součástí celkové ochrany dolního Labe v Ústeckém kraji. Jedná se o oblast, kterou považuje MZe i Povodí Labe za prioritní a strategickou. Ochrana Křešic spočívá především ve vybudování ochranných hrází. Celkové náklady na protipovodňová opatření jsou takřka 195 milionů korun. Do ochrany celého dolního toku Labe se pak v průběhu let 2006–2013 investuje cca 2,27 miliardy korun.


13.5.2011

Desáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V desátém kole Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou žadatelé od 9. do 20. června 2011 předkládat Žádosti o dotace na projekty na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, konkrétně na záměr vysazování úhoře říčního. Vyhlašované kolo příjmu Žádostí je určeno pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Žádat mohou elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, a to už od 26. května.


12.5.2011

Ministr Fuksa otevřel nové farmářské tržiště v Praze Na Františku

Tisková zpráva – František je název nového farmářského tržiště nabízejícího zeleninu, ovoce, ryby, maso, uzeniny a pečivo, které dnes otevřel ministr zemědělství Ivan Fuksa. Tuto novou možnost nákupu čerstvých potravin mohou obyvatelé i návštěvníci Prahy 1 využívat na vltavské náplavce mezi hotelem Intercontinental a nemocnicí Na Františku podle organizátorů každý čtvrtek.


12.5.2011

O budoucnosti Společné zemědělské politiky EU jednal s europoslanci ve Štrasburku náměstek Chmiel

Tisková zpráva – Hlavní aspekty pozice České republiky k reformě Společné zemědělské politiky představil ve francouzském Štrasburku poslancům Evropského parlamentu náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Odborníci z Ministerstva zemědělství budou s českými zástupci v Evropském parlamentu úzce spolupracovat na prosazování zájmů ČR, jak je popisuje pozice, kterou jednotně podpořily i resortní nevládní organizace.


11.5.2011

Péče o lesy v Karpatech bude jednotná. Zapojuje se do ní také Česká republika

Tisková zpráva – Česká vláda dnes schválila sjednání Protokolu o trvale udržitelném hospodaření v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Tento dokument přijaly i další státy, které se dohodly na společných zásadách hospodaření v Karpatech. Poprvé v historii Evropy se tak státy shodly na právně závazném nástroji, který pojímá péči o lesy v celé šíři aspektů environmentálních, ekonomických i sociálních.


10.5.2011

Zatím třetí povolení používat označení „víno originální certifikace“ v Česku získalo sdružení vinařů Modré Hory

Tisková zpráva – První označení „víno originální certifikace“ pro výrobu VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné a celkově třetí toto prestižní označení v České republice přiznalo Ministerstvo zemědělství Občanskému sdružení Modré Hory. Sdružení tvoří celkem 16 vinařů z pěti obcí, a to z Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Pavlovic a Vrbice.


6.5.2011

Česká republika aktivně pracuje v Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství

Tisková zpráva – Zapojení České republiky ve vrcholných orgánech Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) je v současnosti mnohem větší než v předchozích letech. V této mezinárodní organizaci zaujímáme, jako jedna z mála nových členských zemí EU, vlivné a efektivní postavení.

zobrazit po