přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
23.10.2009

Ministr zemědělství schválil potravinářské projekty PRV v plné výši

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova všechny žadatele v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ze 7. kola příjmu žádostí.


21.10.2009

Na pozemkové úpravy půjde z prostředků Pozemkového fondu ČR 400 milionů

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství iniciovalo novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR (PFČR), která umožňuje Pozemkovému fondu poskytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy do výše 400 milionů korun ročně. Návrh bude co nejdříve předložen sněmovně ke schválení.


19.10.2009

Ministři zemědělství EU se shodli na dalším opatření na podporu sektoru mléka

Tisková zpráva – Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010.


12.10.2009

Další kolo jednání o mléku proběhlo ve Vídni

Tisková zpráva – Přesně týden po mimořádném neformálním setkání resortních ministrů členských zemí Evropské unie v Bruselu zaměřeného na situaci v sektoru mléka přivítá další kolo jednání na toto téma Vídeň. Koordinační schůzky před zasedáním Rady ministrů zemědělství se zúčastní zástupci 20 států podepsaných pod deklarací ze švédského Växjő v polovině září.


5.10.2009

Ministr Šebesta se zúčastnil dnešní mimořádné schůzky šéfů zemědělských resortů EU

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta se dnes v Bruselu zúčastnil mimořádného neformálního setkání resortních ministrů členských zemí zaměřeného na situaci v sektoru mléka. Bilaterálně jednal také se svým francouzským protějškem Brunem Le Mairem.


2.10.2009

Urychlené výplaty SAPS mohou začít

Tisková zpráva – Ve čtvrtek schválil ministr zemědělství Jakub Šebesta tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům.


2.10.2009

Podpora pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat bude vyšší

Tisková zpráva – Dalším krokem, který by měl pomoci zemědělcům řešit obtížnou situaci zapříčiněnou ekonomickou krizí, je zvýšení již existující podpory pojištění plodin a hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


1.10.2009

Dozor nad trhem s potravinami se zjednodušil

Tisková zpráva – V průběhu července a srpna letošního roku iniciovalo Ministerstvo zemědělství jednání zástupců dozorových orgánů v oblasti potravin. Účelem jednání bylo sjednocení a zjednodušení kontrol tak, aby byly menší zátěží jak pro potravináře a prodejce, tak i pro dozorové orgány samotné.


29.9.2009

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Tisková zpráva – V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s. dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů.


25.9.2009

Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem

Tisková zpráva – Jeden z úspěchů Českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v samém závěru našeho funkčního období, ve čtvrtek definitivně potvrdila Rada EU. Ta včera formálně přijala nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování. Současně ČR umožňuje pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách.

zobrazit po