přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.12.2009

Vláda schválila rozpočet Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Vláda včera schválila návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010. Počítá s přebytkem ve výši 218,6 milionu korun. Celkové příjmy fondu by měly v příštím roce dosáhnout 1,963 miliardy korun, výdaje 1,744 miliardy korun.


21.12.2009

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

Tisková zpráva – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.


21.12.2009

Vláda schválila návrh na dotované ovoce a zeleninu do škol

Tisková zpráva – Projekt, který je veřejnosti známý jako „ovoce do škol“, schválila na svém pondělním jednání vláda. Žáci prvních až pátých ročníků tuzemských škol tak mohou od příštího kalendářního roku dostávat zdarma ovoce a zeleninu.


18.12.2009

Deváté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil 17. 12. 2009 zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.


17.12.2009

Páté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2010

Tisková zpráva – V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b). Páté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 18.2.2010 a ukončeno 8.3.2010 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v těchto opatřeních schválil dne 9.12.2009 ministr zemědělství Jakub Šebesta.


16.12.2009

Ministři zemědělství EU se dohodli na společném postupu proti nelegálním těžbám dřeva

Tisková zpráva – Na včerejší Radě ministrů zemědělství dospěly členské státy ke společné pozici v boji proti nelegálním těžbám dřeva zejména ve třetích zemích. ČR plně podporuje boj proti nezákonným těžbám dřeva a souhlasí s dlouhodobým úsilím EU, jak snížit nadměrné vytěžování dřeva.


14.12.2009

Stanovisko MZe k definici trestného činu pytláctví v novém trestním zákoníku

Tisková zpráva – V posledních dnech se začaly objevovat spekulace o tom, že nový trestní zákoník s platností od 1.1.2010 ztíží postihování pytláctví a povede k jeho nárůstu. Zároveň bylo poukazováno na řadu doprovodných problémů, které nový trestní zákoník nepřináší, ale naopak řeší.


11.12.2009

Ministr zemědělství Jakub Šebesta se zúčastnil včerejší schůzky skupiny 22 zemí EU

Tisková zpráva – Na včerejším neformálním jednání ministrů zemědělství skupiny 22 členských států v Paříži, diskutovali ministři o budoucnosti evropského zemědělství zejména pak o nutnosti Společnou zemědělskou politiku přizpůsobit tzv. novým výzvám. Hostitelem jednání byl francouzský ministr zemědělství Bruno le Maire.


11.12.2009

MZe podpoří čištění Luhačovické přehrady 137 miliony korun

Tisková zpráva – Při své dnešní návštěvě Zlínského kraje se ministr zemědělství Jakub Šebesta sešel s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem a společně navštívili Luhačovickou přehradu, která bude v průběhu roku 2010 vyčištěna. Z přehrady bude odtěženo celkem 235 452 m3 sedimentů.


10.12.2009

Evropané mohou sami rozhodnout o podobě nového loga pro biopotraviny

Tisková zpráva – Biopotraviny pocházející ze zemí Evropské unie ponesou od poloviny příštího roku nové jednotné logo. Jeho podobu teď mohou určit sami spotřebitelé, a to prostřednictvím internetového hlasování, která potrvá až do 31. ledna příštího roku.


9.12.2009

Významná investice v oblasti zemědělské vědy a výzkumu

Tisková zpráva – Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně byl dnes slavnostně zahájen projekt AdmireVet. Tento projekt je jedním z prvních, které byly v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace schváleny v prioritě regionálního rozvoje výzkumných center. Svým rozsahem patří mezi nejvýznamnější v oblasti resortního zemědělského výzkumu.


7.12.2009

Pozemkový fond dokončil kontrolu oceňování restitučních nároků

Tisková zpráva – Pozemkový fond provedl hloubkovou kontrolu oceňování restitučních nároků v působnosti svého pražského pracoviště. Z kontroly vyplynulo, že při oceňování nároků se nepostupovalo v souladu s interními předpisy, neboť část ocenění nebyla doložena příslušnými doklady. Z celkem 2 578 spisů bylo vyhodnoceno závažné pochybení u 129 případů.


4.12.2009

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny navrhl navýšit národní podpory na rok 2010

Tisková zpráva – Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při dnešním zasedání schválil navýšení pro dotační programy zemědělství o 200 milionů korun na rok 2010. Díky navýšení by se národní podpory dostaly na úroveň loňského roku. Navýšení bude schvalovat Poslanecká sněmovna v rámci schvalování státního rozpočtu.


3.12.2009

Ministerstvo zemědělství posílilo Nákazový fond o 30 milionů

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství posílilo Nákazový fond o 30 milionů, tyto finanční prostředky se dostanou k zemědělcům v průběhu prosince.


3.12.2009

Ministr Šebesta ustavil Skupinu pro strategické otázky v zemědělství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes ustavil Skupinu pro strategické otázky v zemědělství a jmenoval jejího předsedu.


1.12.2009

Ministr zemědělství jmenoval nové vedení kladrubského hřebčína

Tisková zpráva – Novým ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, s.p. se stal k 1.12. 2009 Ing. Jan Höck. Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes rovněž jmenoval ředitele státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, kterým byl jmenován Ing. Antonín Němec.


30.11.2009

Možnost posunu splátek uleví zemědělcům

Tisková zpráva – Termín splatnosti návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991 - 1995 je možno trvale posunout z 31. 12. na 31. 3. Vládou dnes schválený pokyn ministra o posunutí termínu splatnosti má ulevit zemědělcům a umožnit jim lépe rozvrhnout finanční prostředky v rámci roku.


30.11.2009

Vláda schválila rozpočet SZIF na rok 2010

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) by měl příští rok hospodařit s částkou ve výši přesahující 33,5 miliard korun, většina peněz jde na zabezpečení Společné zemědělské politiky. Návrh rozpočtu dnes schválila vláda. Rozpočet nyní putuje do Poslanecké sněmovny, kde bude vláda o jeho schválení usilovat současně s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 2010.


27.11.2009

Ministr Šebesta odvolal z funkce ředitele Národního hřebčína Kladruby n. L.

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes rozhodl o odvolání ředitele Národního hřebčína Kladruby n. L., s.p. a státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby n. L. Jaroslava Dražana.


23.11.2009

Vláda schválila program na podporu nákupu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Kabinet na dnešním jednání podpořil návrh programu Podpora nákupu půdy, který umožní zemědělcům čerpat z prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) dotace na úrok z úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Návrh vládě předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

zobrazit po