přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyjádření MZe k článku ČTK, že novela zákona prý může zvýšit údaje a omezit kontroly

26.4.2013

Řada informací uvedených v článku ČTK je zavádějících, protože reaguje pouze na prvotní výstup komise pro hodnocení RIA (tj. dopadů regulace) a nikoli na přepracované a závěrečné stanovisko. Jde například o kontroly vícesložkových potravin, kdy je tato problematika jasně pokryta legislativně i argumentačně v příslušné části odůvodnění.

Zveřejňování nedostatků dozorových orgánů není rozhodně předmětem novely zákona o potravinách, tj. nelze se vyjadřovat k jakémukoli nesouladu. V případě registrace obchodníků je v důvodové zprávě jednoznačně uvedeno, že podniky v současné době registrované u SZPI ( je jich cca 30 000) se nebudou muset znovu registrovat u SVS, protože informace si mezi sebou předají  dozorové orgány.

Důvodová zpráva jednoznačně uvádí, že při přesun kompetencí mezi SZPI a SVS nepředpokládá navýšení rozpočtových prostředků resortu zemědělství.

Předmětem současných diskusí a nesouhlasného stanoviska ministra zdravotnictví k novele zákona o potravinách je zejména úprava výkonu dozoru pro oblast potravin jako celku, který by měl spadat pod resort zemědělství. Prakticky se jedná o přesun kompetencí dozoru potravin z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Otázka výkonu dozoru v gesci resortu zemědělství mezi SVS a SZPI není v současné době předmětem diskusí na vládní úrovni. 

Přesun kompetencí Ministerstvo zemědělství konzultovalo se zainteresovanými subjekty SZPI a SVS. Na základě požadavků komise tuto skutečnost Ministerstvo zemědělství do důvodové zprávy rovněž doplnilo.

V závěru finálního stanoviska komise je jednoznačně uvedeno, že po provedených změnách, úpravách a věcném doplnění argumentace je důvodová zpráva lépe zdůvodněná, přehlednější a v současné době již akceptovatelná. Navíc komise doporučila Závěrečnou zprávu RIA schválit.   

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem