přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reakce na článek portálu iDnes.cz s názvem „Česko odnese nová pravidla pro zemědělce nejhůř, kritizuje svaz“

5.11.2020

Tisková zpráva – Informace uvedené v článku serveru iDnes.cz zkresleně popisují postup vyjednávání nové podoby Společné zemědělské politiky a role, kterou jednotlivé instituce v tomto procesu zaujímají. Ministerstvo zemědělství proto považuje za důležité uvést některé skutečnosti na pravou míru.

Stavovské organizace, v tomto případě Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR kritizují podobu pravidel, kterou navrhuje Evropský parlament. S ním však teprve nyní povede Rada ministrů (resp. předsednická země, nyní Německo) jednání v rámci tzv. trialogu. Při těchto jednáních bude obhajovat pozici, na které se shodly všechny členské státy na úrovni Rady ministrů zemědělství EU, kde ČR po celou dobu prosazovala své priority, které se jí podařilo naplnit. Dohoda mezi členskými státy odpovídá našim požadavkům na snižování byrokracie a na férové podmínky. S podmínkami vyjednanými mezi členskými státy jsme tedy spokojeni.

Autor článku a rovněž zástupci uvedených stavovských organizací bohužel nerozlišují mezi podmínkami vyjednanými na úrovni Rady ministrů a pozicí Evropského parlamentu. Jde však o dvě zcela rozdílné věci, které nelze srovnávat bez pochopení vyjednávání v evropských institucích. Rada ministrů a Evropský parlament předloží své návrhy, které se běžně liší, a konečná podoba se vyjednává v rámci tzv. trialogu (jednání mezi Evropskou komisí, Radou ministrů EU a Evropským parlamentem). ČR je zde zastoupena právě v pozici Rady ministrů a je třeba zopakovat, že ČR se podařilo prosadit většinu priorit, které vyjednávací tým ČR měl, a z tohoto pohledu byla doposud jednání úspěšná. Fakticky je nyní jednání o reformě Společné zemědělské politiky EU ve své polovině. Nyní bude jménem členských států o kompromisní podobě s Evropským parlamentem jednat německé předsednictví v Radě EU.

Pro přehled uvádíme zjednodušenou tabulku hlavních bodů vyjednávání o nové podobě SZP a schválené pozice Rady ministrů EU a Evropského parlamentu před zahájením trialogu:

 

Prioritní oblast

Pozice ČR

Pozice Rady

Pozice EP

Délka přechodného období

Přechodné období 2 roky

Přechodné období 2 roky

Přechodné období 1 rok

Zastropování

Dobrovolné zastropování

Dobrovolné zastropování

Povinné zastropování         

Skutečný zemědělec

Podpora dobrovolného přístupu.

Dobrovolná aplikace

Povinnost aplikace pro členské státy.

 

Podpory pro citlivé sektory

Podpora zachovaní stávající úrovně alokace ve výši 13 + 2 %.

Zachování současného nastavení 13 % + 2 %.

Podpora původního návrhu EK ve výši 10 % + 2 % + zastropování těchto plateb.

Ekoschémata

Vyčlenění prostředků ve výši 20 %, meziroční převody nevyčerpaných prostředků

Vyčlenění prostředků ve výši 20 %, meziroční převody nevyčerpaných prostředků v prvních 2 letech nové SZP

Rozšíření i o pravidla dobrých životních podmínek zvířat. Alokace 30 % z rozpočtu pro I. pilíř.

Převody mezi pilíři

Podpora možnosti převodů prostředků mezi pilíři.

Možnost převodu až 25 % z II. do I. pilíře a až 42 % z I. do II. pilíře.

Možnost převodu až 12 % z I. do II. pilíře a až 5 % z II. do I. pilíře.

GAEC 1 – Trvalé travní porosty

Zachování poměru TTP k zemědělské ploše, nastavení referenčního roku co nejblíže začátku nové SZP

Poměr TTP k zemědělské ploše se nesmí snížit o více než 5 %. Referenční rok 2015 nebo 2018

Poměr TTP k zemědělské ploše se nesmí snížit o více než 5 %. Referenční rok 2018

GAEC 5 – živinová bilance

Nepovinné zavedení tohoto nástroje

Nepovinné zavedení tohoto nástroje

Povinné zavedení v čl. 28

GAEC 8 – rotace plodin

Podpora zavedení hranice velikosti podniku pro plnění standardu na úrovni 10 ha

Výjimka pro podniky s výměrou orné půdy do 10 ha

Výjimka pro plodiny pěstované ve vodě

GAEC 9 – vymezení neprodukčních ploch

Zahrnutí dusík vázajících plodin a meziplodin. Zavedení hranice velikosti podniku pro plnění standardu na úrovni10 ha

5 % z orné půdy + zahrnutí dusík vázajících plodin a meziplodin. Výjimka pro podniky s výměrou orné půdy do 10 ha

5 % z orné půdy, zákaz používání pesticidů

Závazky v oblasti ŽP a klimatu

Podpora realisticky stanovených závazků v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, které nebudou mít negativní dopad na produkci zemědělství v EU.

Vyžadovány pouze „relevantní“ minimální požadavky na pesticidy a hnojení. Možnost přispět k více cílům a možnost uzavírání jednoletých závazků (welfare zvířat, EZ).

Doplněna tabulka s min a max částkami poskytovanými na hektar. Rozšířeno povinné školení a přenos znalostí.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem