přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reakce MZe na závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole podpor poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

29.6.2020

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) po ukončení kontrolní akce, která se v období od července 2019 do dubna 2020 uskutečnila na Ministerstvu zemědělství (MZe) a Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu, a.s. (PGRLF) nekonstatuje porušení obecně závazných předpisů ani porušení rozpočtové kázně.

NKÚ uvádí, že v uvedeném kontrolovaném období tj. od roku 2014 – 2018 bylo prostřednictvím programů podpor vyplaceno cca 6,2 mld. Kč, a to v rámci 56 tisíc schválených žádostí o poskytnutí podpory.

 

Všechny programy podpor jsou na návrh MZe, po připomínkových řízeních, schvalovány vládou a ta je též každoročně prostřednictvím souhrnných zpráv informována o činnosti uvedené akciové společnosti. Investiční podpory PGRLF, zejména ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, mají prokazatelně vysoký multiplikační efekt, a to s ohledem na výrazné zapojení neveřejných zdrojů - finančních institucí a samotných příjemců podpor. Stejného efektu dosahují také podpory ve formě úhrady části nákladů spojených s řízením rizik v zemědělství, kdy nedochází k poklesu propojištěnosti hospodářských zvířat či zemědělských plodin.

 

PGRLF jako akciová společnost realizuje svoji činnosti již po dobu 27 let, je respektovaným partnerem finančních institucí, zemědělských a lesnických podnikatelů i dalších subjektů působících v dotčených odvětvích a její existence je zakotvena v zákoně o zemědělství. Vedle toho, zmiňovaná Strategie vlastnické politiky státu byla schválena v lednu letošního roku a MZe bude postupovat podle tohoto dokumentu, který PGRLF mj. označuje jako strategický podnik resortu. Formu akciové společnosti má řada další finančních institucí státu (např. Česká exportní banka, EGAP či ČMZRB). Řada NKÚ vytýkaných procesních či formálních pochybení MZe byla překonána, přičemž neměla dle názoru MZe na faktický výkon akcionářských práv zásadní vliv. Závěry z kontrolní akce budou ze strany MZe podrobně analyzovány a budou případně přijata další relevantní opatření.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem