přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reakce MZe na informace k auditu Evropské komise

12.6.2018

Evropská Komise (EK) provedla v září 2017 v České republice audit zaměřený na plošné platby Společné zemědělské politiky a některé podpory Programu rozvoje venkova v letech 2015-2017. Komise vyjádřila výhrady k některým administrativním a kontrolním postupům, např. u podmínky aktivního zemědělce měla být podle EK kontrolována rovněž majetková a personální provázanost mezi žadateli a dalšími subjekty. Auditní řízení je v současném stavu na počátku. Evropská komise zatím sdělila svůj prvotní názor, navazujícími kroky dále bude diskuse a vyjasnění si stanovisek obou stran, tzv. bilaterální jednání, případně dále smírčí řízení. U každého ze zjištění auditu hodlá ČR v rámci výše zmíněného bilaterálního jednání vznést zásadní námitku a vysvětlit Komisi, proč není její zjištění zcela relevantní.  Teprve po těchto procedurách, které obvykle trvají řadu měsíců, Komise případně stanoví konkrétní částku sankce. Je tedy nyní předčasné hovořit o jakékoliv pokutě.

Ministerstvo zemědělství (MZe) jednoznačně odmítá výklad EK k nedostatečné kontrole majetkové a personální provázanosti, neboť k ní neexistuje právní opora. Příslušné evropské nařízení obsahuje pojem „skupina osob“, avšak tento pojem není nijak definován, nejsou popsány vazby subjektů, které by skupinu měly tvořit, vztahy, podíly, počty atd. To vše je naopak zcela jasně definováno u jiných předpisů vyžadujících kontrolu majetkové a personální provázanosti. Pokud právní předpis nestanovuje definici a podmínky posouzení, EK nemůže takový kontrolní postup po členských zemích vyžadovat. Vzhledem k absenci legislativně stanovené povinnosti kontroly majetkové a personální provázanosti MZe nezvažuje jakékoliv kroky vůči zemědělcům. Naopak stejně jako v podobně sporných případech auditů a kontrol je připraveno se odvolat až k soudu, což již několikrát úspěšně učinilo.

Dle neoficiálních informací řešili např. výtku nedostatečné kontroly majetkové a personální provázanosti rovněž v Německu, Rakousku, Dánsku či Švédsku. Aktuální stav jednotlivých auditních řízení není znám, ale finální rozhodnutí o sankcích bývá projednáváno na k tomu určeném výboru EK, a MZe tedy v budoucnu bude mít informaci k dispozici. Období, ve kterém by mohl být znám výsledek auditních řízení, lze odhadnout minimálně na několik měsíců, výjimkou není ani lhůta několika let od samotného termínu auditu.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem