přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pokus o paralyzaci státní správy

1.6.2018

Reakce MZe na vyjádření Hnutí Duhy k návrhu vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů

Dne 15. května 2018 zaslalo Ministerstvo zemědělství do standardního meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Důvodem vyhlášky připravované téměř dva roky ve  spolupráci s odborníky z lesnického výzkumu, praxe i akademické obce je nutnost přizpůsobit lesnické hospodaření měnícím se přírodním podmínkám, mj. v důsledku klimatické změny nastalé od vydání původní vyhlášky z roku 1996.

Návrh vyhlášky je velmi odborný materiál, který zejména pro laickou veřejnost může být svým obsahem nesrozumitelný. V posledních dnech se vůči návrhu výrazně vymezilo Hnutí Duha a prostřednictvím některých médií uvádí zcela zavádějící a nepravdivé informace určené především veřejnosti. Spustilo po dobu probíhajícího meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím svého webu výzvu „Zachraňme lesy“, jejímž prostřednictvím vyzývá veřejnost k podávání připomínek, a to k rukám ministra zemědělství. Během jednoho dne bylo ministru zemědělství elektronickou formou doručeno přibližně 700 připomínek, resp. v mnoha případech pouze avizované připojení se k výzvě bez jakýchkoliv konkrétních výhrad k návrhu nové vyhlášky. Převážná část připomínek však zcela jednoznačně prokazuje, že se jejich autoři s textem návrhu nové vyhlášky vůbec neseznámili.

Ministerstvo zemědělství považuje za nezbytné zdůraznit, že návrh nové vyhlášky naopak přináší vlastníkům lesů větší variabilitu rozhodování o způsobu hospodaření lesů, a to zejména pokud jde o využití široké skladby dřevin, stejně jako širokého výběru při využití melioračních a zpevňujících dřevin (při současné možnosti využít ekonomických motivačních nástrojů). Návrh vyhlášky vlastníky lesů – pokud jde o druhovou, věkovou či prostorovou rozmanitost našich lesů – nikterak neomezuje. Naopak, dává jim podstatně větší míru svobodné volby při respektování konkrétních stanovištních podmínek a preferovaného způsobu hospodaření ve vlastních lesích.

Ministerstvo zemědělství vyzývá Hnutí Duha k věcnému a čistě odbornému dialogu, založenému na reálných a prokazatelných faktech. Jedině tento způsob komunikace přispěje k naplnění podmínek výzvy Zachraňme lesy. Forma, kterou opakovaně volí Hnutí Duha, kdy je veřejnost zneužívána k ryze osobním zájmům některých představitelů Hnutí Duha, neprospěje nikomu a ničemu. Pokud něco lesní hospodářství v České republice v současné obtížné situaci opravdu potřebuje, pak je to především společná práce všech, pro které jsou lesy v České republice skutečně národním bohatstvím.

Všichni, kteří máte zájem o objektivní informace, hledejte na vzajmulesa.cz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem