přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odpovědnost za uvádění potravin na trh musejí i nadále nést všechny subjekty

7.2.2020

Reakce MZe na článek deníku Právo „Postih za dvojí kvalitu se má zmírnit“

Pozměňovací návrh poslance Pavla Kováčika, aby rozdíly ve složení potravin v různých zemích pod stejným obalem byly zakázány a pokutou postihovány pouze v případě, že budou podstatné, nevnímáme jako negativní. Toto znění používá i evropská směrnice. Vzhledem k tomu, že regulace dvojí kvality bude na jejím základě aplikována i v ostatních členských státech, je vhodné mít úpravu, která jí bude co nejvíce podobná.

Nevýznamné změny, v jejichž důsledku by se změnily podstatné vlastnosti potraviny, nepovažujeme za možné klamání spotřebitele. V praxi by tak mohlo jít například o nahrazení jedné přídatné látky jinou přídatnou látkou se stejnými účinky. Za podstatnou změnu lze jednoznačně považovat třeba nahrazení masa separátem nebo dražší ovocné složky v džemech například jablečnou složkou, případně různý obsah oříšků v čokoládě.    

Horní hranice 50 milionů korun je maximální možná výše pokuty, nikoliv jediná možná výše sankce. Dozorové orgány se rozhodování o výši sankce zvažují vždy vícero faktorů, přičemž jedním z nich je právě zohlednění toho, zda by částka mohla být pro prodejce likvidační. Tvrzení, že malý obchodník dostane vždy pokutu 50 milionů korun, je naprosto zavádějící.

Obavy z toho že regulace nekalé praktiky dvojí kvality by měla přispět k zániku malých prodejen, jsou naprosto neopodstatněné.

Pokud jde o odpovědnost za uvádění potravin na trh a návrhy ji omezit jen na výrobce nebo dovozce, pokládáme tyto snahy za jednoznačné snižování ochrany spotřebitele. Odpovědnost za uvádění potravin na trh musejí i nadále nést všechny subjekty, které se jakkoliv podílejí na výrobě, zpracování a distribuci potravin, jelikož každý článek může mít potenciální dopad na potravinu.

Uvedená skutečnost vyplývá obecně již ze současného právního stavu, kdy jsou za uvádění potravin na trh odpovědní i výrobce, i dovozce do EU a vedle nich všechny další subjekty, které mohou mít na potraviny vliv. Vyjmutí některých subjektů z této odpovědnosti by zásadním způsobem ztížilo, až znemožnilo, dozorovým orgánům bránit porušování práv spotřebitelů a zasáhnout v případě potřeby.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem