přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství odmítá, že by s obcemi a krajem nejednalo o lokalitách pro Generel LAPV

14.5.2020

Reakce na článek Mladé fronty Dnes Nové přehrady? Nikdo se neptal

Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítá tvrzení zveřejněná v článku Mladé fronty DNES (MFD) s názvem „Nové přehrady? Nikdo se neptal“. Uvádí se v něm, že v případě uvažované lokality Bělá u Pecky Ministerstvo neoslovilo starostky dotčených obcí, ani krajský úřad. Redakce navíc nedala MZe prostor pro vyjádření, ze kterého by přitom bylo zřejmé, že informace v článku jsou lživé.

V článku je citován náměstek královéhradeckého hejtmana pro životní prostředí Karel Klíma, který uvádí, že „Kraje se nikdo neptal. Je to výkyv, který předvedlo ministerstvo, a nedokážu rozklíčovat, co vlastně chce. Tak jako se v minulosti mluvilo o Pěčínu, ani v tomto případě se kraje nikdo neptal…“ Toto jeho tvrzení je lživé, což má MZe doloženo mj. zápisem ze dvou jednání o aktualizaci a rozšíření Generelu LAPV, konaných 28. června 2019 v 10 a 13 hodin v budově Povodí Labe v Hradci Králové. Obou jednání se pan náměstek osobně zúčastnil, což dokládá i jeho podpis v prezenční listině (uvedeno v příloze 1 a 2). V zápise z tohoto jednání je také uvedeno stanovisko Královéhradeckého kraje, že „navržená místa pro hájení území nejsou v rozporu s požadavky kraje“.

V textu MFD je i vyjádření starostky městyse Pecka Hany Štěrbové: „Loni v červenci jsme si vymohli schůzku se zástupci ministerstva, protože nás zapomněli pozvat na tu první. Vyjádřili jsme obavy, protože v místě je zdroj pitné vody, a obáváme se i omezení rozvoje obce. Připadá mi to, že je to rozhodnutí od stolu, a nikdo se na místě nebyl ani podívat. Nikdo to s námi neprojednával a lidé se bojí, co to bude znamenat. Také už skoro celý rok čekáme na zápis ze schůzky. Šokovalo nás, že s tím ministr vystoupil.“ Také tyto informace jsou lživé. MZe zástupce obce zvalo, což opět může doložit, a to doručenkou z datové schránky (uvedeno v příloze 3). Dodatečnou schůzku se zástupci MZe si navíc nevymohla obec, ale naopak, což může MZe doložit z mailové komunikace s paní starostkou. Ministerstvo starostku iniciativně oslovilo s tím, že se žádný zástupce obce jednání nezúčastnil a nabídlo náhradní termín (uvedeno v příloze 4). Po vzájemné dohodě byl zvolen náhradní termín 26. srpna 2019 na obecním úřadě ve Vidochově, jehož zástupci se prvního jednání rovněž nezúčastnili. Z tohoto jednání vyplynul souhlas obce Pecky se zařazením lokality v případě, že bude snížena navrhovaná výška hráze a vytipovány další profily pro stavbu malé vodní nádrže. MZe a Povodí Labe konstatovaly, že uvedené připomínky jsou řešitelné při přípravě nádrže - v případě, že bude v budoucnu rozhodnuto o její realizaci.

MZe mrzí dezinterpretace, které se objevují kolem zveřejněného seznamu navržených lokalit pro rozšíření Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Zástupci Ministerstva zemědělství jednali se všemi obcemi, jejichž katastrální území by bylo dotčeno zařazením lokalit do Generelu. Z původních 47 lokalit byla právě na základě připomínek obcí část vyřazena a navrženo nakonec 31 lokalit. Pokud v některých lokalitách panují pochybnosti, MZe situaci prověří a v případě nesouhlasu obcí je připraveno zvážit vyřazení těchto lokalit ze seznamu.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem