přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.3.2013

Reakce na článek Lidových novin „Nejdražší poradci? Platí si je ministr Chalupa“

Ministerstvo zemědělství upřesňuje informace v článku, který vyšel 4. 3. 2013 v Lidových novinách pod titulkem „Nejdražší poradci? Platí si je ministr Chalupa“.


18.2.2013

Reakce na článek na aktualne.cz „Přísně tajné: Poradci ministrů berou až stovky tisíc“

Ministerstvo zemědělství důrazně odmítá informace v článku na aktualne.cz s titulkem „Přísně tajné: Poradci ministrů berou až stovky tisíc“.


7.2.2013

Reakce na článek na aktualne.cz

Článek „Obavy tisíců podnikatelů. Bendl chce dražší kontroly,“ který byl 6. 2. 2013 uveřejněn na stránkách aktulne.cz, zavádějícím způsobem informuje o novele zákona o potravinách. Není pravda, že tato novela jde proti vládním plánům šetřit ve státní správě.


23.1.2013

Reakce na článek v Lidových novinách

Lidové noviny ve svém článku z 23. 1. 2013 Divný výběr šéfů státních firem uvádějí, že při získávání informací o výběrovém řízení na generálního ředitele Lesů ČR se jim nepodařilo sehnat na Ministerstvu zemědělství nikoho, kdo by odpověděl na dotazy jejich redaktora. Tato informace je zcela nepravdivá.


10.12.2012

Reakce na článek v týdeníku Euro

Minulý týden, 3. 12. 2012, vyšel v týdeníku Euro článek „Pomoc pro Babiše odložena. Zatím“. Ministerstvo zemědělství na tento článek reagovalo, protože v něm bylo opomenuto několik významných skutečností. Z vyjádření, které MZe zaslalo redakci týdeníku, však byla zveřejněna pouze nepatrná část, proto reakci MZe přinášíme v plném znění.


6.9.2012

Jsou biopotraviny kvalitnější než klasické potraviny?

V posledních dnech média zveřejnila několik článků a reportáží o studii Stanfordovy univerzity, jejíž vědci se zabývali biopotravinami a došli k výsledku, že nejsou zdravější než běžné potraviny.


3.8.2012

Reakce na článek V BIO potravinách je CHEMIE!

Reakce na článek, který vyšel 30. 7. 2012 v deníku Blesk


20.7.2012

Stanovisko MZe k měsíčnímu odložení výplat dotačních titulů LFA a NATURA 2000

Příjemci dotací z dotačních titulů LFA a NATURA 2000 byli v tomto týdnu ze strany SZIF informováni o nezbytném opatření, podle nějž bude od letošního roku posunut termín zahájení výplat těchto dotací. Oproti dosavadní praxi budou výplaty zahájeny později, pravděpodobně nejdříve koncem listopadu t.r., aby mohly být naplněny všechny připomínky Nejvyššího kontrolního úřadu, ale především Evropské komise a Evropského účetního dvora, týkající se rozložení kontrol.


18.7.2012

Stanovisko k společnému evropskému fondu pro řízení rizik a krizí pro farmáře postižené přírodními pohromami a ztrátou produkce

Tiskové vyjádření - Média a následně Agrární komora ČR dezinterpretovaly stanovisko Ministerstva zemědělství, které podporuje možnost vytvoření fondů z prostředků EU určených na programy rozvoje venkova tak, aby do nich v případě zájmu jednotlivých odvětví mohli přispívat zemědělci, Evropská unie i stát. Finanční prostředky na programy rozvoje venkova pro tyto účely by však měly být oddělené pro jednotlivé státy, které by pak suverénně rozhodovaly o míře i způsobu využití financí. Tak by fondy více odpovídaly reálným potřebám zemědělců v každé členské zemi. Vytvoření pouze jednoho společného fondu na úrovni EU nepovažujeme za vhodné, protože členské státy leží v různých klimatických oblastech a potýkají se s různými riziky, což by mohlo české zemědělce v přístupu k těmto fondům a následném čerpání finančních prostředků znevýhodnit.


11.6.2012

Stanovisko Ministerstva zemědělství k zavádějící interpretaci financování přednášek Jakuba Vágnera

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství odmítá zavádějící interpretace související se sérií přednášek o sladkovodním rybářství, které se v posledních dnech objevily v českých médiích. Ministerstvo považuje sérii přednášek zřejmě nejznámějšího českého rybáře Jakuba Vágnera za úspěšnou a efektivní cestu k popularizaci oboru. Podobně věc nejspíš vidí zástupci škol, na které se letos nedostalo, když po skončení série vyvinuli enormní zájem o její prodloužení.

zobrazit po