přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
20.7.2012

Stanovisko MZe k měsíčnímu odložení výplat dotačních titulů LFA a NATURA 2000

Příjemci dotací z dotačních titulů LFA a NATURA 2000 byli v tomto týdnu ze strany SZIF informováni o nezbytném opatření, podle nějž bude od letošního roku posunut termín zahájení výplat těchto dotací. Oproti dosavadní praxi budou výplaty zahájeny později, pravděpodobně nejdříve koncem listopadu t.r., aby mohly být naplněny všechny připomínky Nejvyššího kontrolního úřadu, ale především Evropské komise a Evropského účetního dvora, týkající se rozložení kontrol.


18.7.2012

Stanovisko k společnému evropskému fondu pro řízení rizik a krizí pro farmáře postižené přírodními pohromami a ztrátou produkce

Tiskové vyjádření - Média a následně Agrární komora ČR dezinterpretovaly stanovisko Ministerstva zemědělství, které podporuje možnost vytvoření fondů z prostředků EU určených na programy rozvoje venkova tak, aby do nich v případě zájmu jednotlivých odvětví mohli přispívat zemědělci, Evropská unie i stát. Finanční prostředky na programy rozvoje venkova pro tyto účely by však měly být oddělené pro jednotlivé státy, které by pak suverénně rozhodovaly o míře i způsobu využití financí. Tak by fondy více odpovídaly reálným potřebám zemědělců v každé členské zemi. Vytvoření pouze jednoho společného fondu na úrovni EU nepovažujeme za vhodné, protože členské státy leží v různých klimatických oblastech a potýkají se s různými riziky, což by mohlo české zemědělce v přístupu k těmto fondům a následném čerpání finančních prostředků znevýhodnit.


11.6.2012

Stanovisko Ministerstva zemědělství k zavádějící interpretaci financování přednášek Jakuba Vágnera

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství odmítá zavádějící interpretace související se sérií přednášek o sladkovodním rybářství, které se v posledních dnech objevily v českých médiích. Ministerstvo považuje sérii přednášek zřejmě nejznámějšího českého rybáře Jakuba Vágnera za úspěšnou a efektivní cestu k popularizaci oboru. Podobně věc nejspíš vidí zástupci škol, na které se letos nedostalo, když po skončení série vyvinuli enormní zájem o její prodloužení.14.2.2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu v roce 2011 neznamenají zhoršení

reakce na tiskovou zprávu Zemědělského svazu ČR12.1.2012

Reakce na článek Plemenářská inspekce. Mapa napoví, které úřady jsou zbytečné

Reakce na článek, který vyšel 10. ledna 2012 na lidovky.cz20.12.2011

Reakce na článek „Kterak ministr zemědělství v Hradci lovil kapry“, který vyšel 20. 12. 2011 v královéhradecké příloze MF DNES

V souvislosti s článkem v regionální příloze Mladé fronty DNES o pracovní návštěvě ministra zemědělství Petra Bendla v Hradci Králové, považuje Ministerstvo zemědělství za nezbytné uvést informace na pravou míru.


27.10.2011

Reakce na reportáž České televize „Spor o trasu kanalizace“ v Událostech 25. 10. 2011

V souvislosti s reportáží uvedenou v Událostech České televize 25. října, která se týkala čistírny odpadních vod pro obec Kunčice nad Labem, považuje Ministerstvo zemědělství za nezbytné uvést komplexní informaci, která v příspěvku chyběla.

zobrazit po