přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
29.3.2016

Blázniví ministerští úředníci aneb jak je to opravdu se zákazem vstupu do lesa

Vážně se na Ministerstvu zemědělství zbláznili a chtějí pod pokutou 30 tisíc korun zakázat vstup do lesa? To už tam nesmíme na procházky nebo sbírat houby?

11.10.2013

Vyjádření MZe k článku z MFDnes „Chemický koktejl na českých polích. Spotřeba hnojiv vzrostla o polovinu“, který vyšel 30. 9. 2013

Článek z MFDnes „Chemický koktejl na českých polích. Spotřeba hnojiv vzrostla o polovinu“ obsahuje soubor nepravdivých informací, které se týkají spotřeby hnojiv ve světě i v České republice. Oproti tvrzení, které článek uvádí, spotřeba čistých živin v roce 2012 naopak ve srovnání s předešlým rokem klesla, jak vyplývá ze Zprávy o stavu zemědělství 2012.


17.7.2013

Stanovisko ministra Miroslava Tomana k údajným dluhům společnosti Agrotrade

V týdeníku Respekt (vydání z 15. 7. 2013) jsem byl v náznacích dán do souvislosti s údajnými dluhy „rodinné firmy“ Agrotrade. Články jiných médií, která z textu v pondělním Respektu citovala už v neděli, pak mezi 600 mil. Kč dluhů a mou osobou téměř udělaly rovnítko.


29.4.2013

Lesy ČR reagují na zavádějící článek časopisu Týden o veřejných zakázkách na informační technologie

Lesy ČR (LČR) nikdy neposílaly peníze na švýcarské účty. Zaplatily pouze dvěma dodavatelům za odvedenou práci na zakázkách na informační a komunikační technologie. Šlo vždy o korunové platby do peněžních ústavů působících v ČR. Tyto zakázky byly zadány a soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Práce vyplývající z uzavřených smluv byly LČR řádně zadokumentovány, dodavateli provedeny a vyfakturovány.


26.4.2013

Vyjádření MZe k článku ČTK, že novela zákona prý může zvýšit údaje a omezit kontroly

Řada informací uvedených v článku ČTK je zavádějících, protože reaguje pouze na prvotní výstup komise pro hodnocení RIA (tj. dopadů regulace) a nikoli na přepracované a závěrečné stanovisko. Jde například o kontroly vícesložkových potravin, kdy je tato problematika jasně pokryta legislativně i argumentačně v příslušné části odůvodnění.


15.4.2013

Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) k novele zákona o vodovodech a kanalizacích

Sdružení SOVAK ČR i jednotlivé vodohospodářské společnosti podporují navrženou novelizaci zákona o vodovodech a kanalizacích. Současné ustanovení povinnosti opravy a údržby přípojek je přenesením povinností i nákladů spojených s vlastnictvím přípojky plošně do vodného nebo do stočného, tj. mezi ostatní odběratele, což je diskriminační a zároveň neefektivní, neboť odpovědnost za péči o majetek musí vždy nést vlastník.


27.3.2013

MZe: Výrobky českých zemědělců uznané jako biopotraviny jsou kvalitní

Tisková zpráva – V posledních dnech média zveřejnila několik článků o tom, že čeští zákazníci nevěří kvalitě biopotravin. Zatím ale nebyl zaznamenán případ, že by evropské nebo národní logo bylo použito neoprávněně, nebo že by záměrně bylo používané na konvenčních potravinách. Přitom vysokou kvalitu biopotravin, které jsou produkty ekologického zemědělství, potvrzuje celá řada kontrol. Ty jsou dané legislativou. Na její dodržování dohlíží Ministerstvo zemědělství.

zobrazit po