přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

27. 2. - materiály na jednání vlády

25.2.2013

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu je především odstranit nedostatky zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Jeho cílem je například snížení administrativní náročnosti, a to zavedením povinného jednotného systému elektronické komunikace při předávání údajů a informací. Návrh sleduje také zpřesnění výkonu státní správy, úpravu a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a stavebnímu zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného. Mezi změnami, které návrh obsahuje, je například požadavek na zpřístupnění pozemků, jejichž prostřednictvím je jedině možná oprava nebo údržba vodovodu či kanalizace na jiném pozemku. Současný zákon totiž umožňuje vstup pouze na pozemek, kde se havárie stala. Další ze změn je například zpřesnění spojené s povinností veřejné služby v případech, kdy je tato povinnost uložena jinému provozovateli; návrh umožňuje převod práva na vodné a stočné na toho, komu je povinnost veřejné služby uložena.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem