přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací

28.1.2009

Na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

Předkládací zpráva

 
K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb. je jedním z opatření Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (PRV).
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb. upravuje podmínky pro poskytnutí platby v rámci opatření zaměřeného na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím plateb v rámci Natury 2000 podle čl. 36 písm. b) bodu iv) nařízení Rady(ES) č. 1698/2005.
Platba podle tohoto nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, kterými jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 147/2008 Sb. je odstranění nedostatků v procesu administrace, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe.
Dále se navrhuje zpřesnění lesnických pojmů a úprava podmínek nařízení vlády tak, aby byla snížena administrativní zátěž žadatelů.
Návrh novely nařízení vlády č. 147/2008 Sb. nepředpokládáfinanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty ani negativní vliv na podnikatelské prostředí. S ohledem na snížení administrativní zátěže a zmírnění sankčního systému bude mít návrh pozitivní vliv na žadatele.
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 10. listopadu 2008 s termínem pro sdělení připomínek do 27. listopadu 2008.
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 55 připomínkovým místům, z toho 6 připomínkových míst uplatnilo připomínky, 32 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 17 připomínkových míst se k zaslanému návrhu nařízení vlády nevyjádřilo.
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem