přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

2.2.2009

Vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
 
Předmětem právní úpravy předkládaného návrhu nařízení vlády jezjednodušit a zmírnit podmínky povolení užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů, v návaznosti na nově přijaté přímo použitelné předpisy Evropských společenství (nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008).
 
Předkládaný návrh nařízení vlády rozšiřuje v souladu s předpisy Evropských společenství užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů. Tento krok je nezbytný pro zajištění konkurenceschopnosti domácích producentů na evropských trzích. Dále se ruší 2 povinnosti žadatele o povolení:
  • povinnost předkládat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení žadatele o použití výrobku jako technologicky nezbytné složky dalších potravin
  • povinnost předkládat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení žadatele o uvedení informací o přidaném kaseinu na obalu výrobku.
Návrh nařízení vlády znamená z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti ekonomický přínos pro producenty sýrů a dále snižuje jejich administrativní zátěž.
Návrh nařízení vlády byl dne 10. listopadu 2008 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro uplatnění připomínek do 1. prosince 2008. Návrh nařízení vlády byl zaslán 39 povinným připomínkovým místům, z toho 4 připomínková místa uplatnila připomínky, 29 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky, 6 připomínkových míst se k návrhu nevyjádřilo, protože jim byl návrh nařízení vlády zasílán na vědomí. Jednotlivé zásadní i doporučující připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení byly projednány na poradě konané dne 4. prosince 2008 a jsou podrobně uvedeny v části VI. tohoto materiálu.
Návrh nařízení vlády je předkládán k projednání vládě bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem