přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.7.2009

27. 7. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Ve znění pozdějších předpisů. Novela vodního zákona vypracovaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí reaguje na zjištěné nedostatky při aplikaci vodního zákona v praxi, dale zajišťuje transpozici příslušných směrnic ES a zohledňuje pokrok v oblasti vývoje nových technologií při nakládání s vodami.20.7.2009

20. 7. 2009 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářtví a navazuijích odvětví v České republice v daném období.


7.7.2009

13. 7. 2009 - Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených

V Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem.
7.7.2009

13. 7. 2009 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008

Vývoj zemědělství v roce 2008, statistika.


29.6.2009

29. 6. 2009 - Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/12

"Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných PF ČR". Stanovisko ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 08/12.


17.6.2009

22. 6. 2009 - Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše

V územích určených k řízeným rozlivům povodní. Nařízení vlády stanoví postup při zjišťování a uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní - jako náhradu škody za řízené povodně.


zobrazit po