přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po


2.3.2010

8. 3. 2010 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.


29.1.2010

1. 2. 2010 - Dokumentace programu 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku"

V r. 2009 proběhlo v ČR několik povodní. Usnesením vlády č. 1098 ze dne 26. srpna 2009 bylo schváleno posílení rozpočtu kapitoly MZe programu 229 110. Pro administraci této finanční podpory byl vypracován návrh dokumentace podprogramu 229 116, který je součástí programu 229 110.15.1.2010

18. 1. 2010 - Návrh usnesení vlády o Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu

Návrh nového Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu.


15.1.2010

18. 1. 2010 - Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 - 2013

Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin. Dokument vznikl v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.


8.1.2010

11. 1. 2010 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


15.12.2009

21. 12. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh nařízení vlády nahrazuje část první nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a zároveň novelizuje některá další nařízení vlády v oblasti poskytování dotací, zejména podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu.


zobrazit po