přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
15.1.2010

18. 1. 2010 - Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 - 2013

Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin. Dokument vznikl v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.


8.1.2010

11. 1. 2010 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


15.12.2009

21. 12. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh nařízení vlády nahrazuje část první nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a zároveň novelizuje některá další nařízení vlády v oblasti poskytování dotací, zejména podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu.27.11.2009

30. 11. 2009 - Posunutí splatnosti splátek NFV

Posunutí splatnosti splátek návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991–1995 včetně v agropotravinářském komplexu původně splatných do 31.12. na nový termín splatnosti ke dni 31.3.2010.18.11.2009

23. 11. 2009 - Postoupení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnicého fondu, a.s. za dlužníky 1. Hradecká zemědělská a.s., E Q U I Bořeň

Postoupení pohledávek PGRLF, a.s. za dlužníky formou výběru postupníka metodou veřejného výběrového řízení.


18.11.2009

23. 11. 2009 - Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program "Podpora nákupu půdy".


18.11.2009

23. 11. 2009 - Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/25

Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER. Kontrolní závěr NKÚ č. 08/25.


29.10.2009

2. 11. 2009 - Dotační programy zemědělství pro rok 2010

Poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Dotační programy na rok 2010 vycházejí z dikce § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy jsou účelové programy sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.

zobrazit po