přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.6.2010

7. 6. 2010 - Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice)

Materiál, který stanovuje odhad celkových finančních nákladů na implementaci Směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice), a to investičních a neinvestičních.19.5.2010

24. 5. 2010 - Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" - 2. změna

Návrh 2. změny dokumentace programu 129 120 z důvodu jeho rozšíření o nový podprogram 129 126.


19.5.2010

24. 5. 2010 - Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2009

Materiál pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2009.17.3.2010

22. 3. 2010 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v rámci objemu plateb SAPS.

zobrazit po