přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po

12.8.2010

18. 8. 2010 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Popis stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a přehled všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
7.7.2010

12. 7 . 2010 - Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

Usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 11. listopadu 1992 bylo uloženo informovat vládu každý sudý rok o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody.
7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v České republice v daném období.


7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

Vývoj zemědělství v roce 2009.


zobrazit po