přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kostomlaty pod Milešovkou, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení beúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008

Cíle této každoroční zprávy se týkají popisu stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a to v souladu s požadavky českého i komunitárního práva a také přehledu všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstvem zemědělství a Ministerstva životního prostředí.


22.7.2009

27. 7. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Ve znění pozdějších předpisů. Novela vodního zákona vypracovaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí reaguje na zjištěné nedostatky při aplikaci vodního zákona v praxi, dale zajišťuje transpozici příslušných směrnic ES a zohledňuje pokrok v oblasti vývoje nových technologií při nakládání s vodami.20.7.2009

20. 7. 2009 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářtví a navazuijích odvětví v České republice v daném období.


7.7.2009

13. 7. 2009 - Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených

V Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem.zobrazit po