přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zájemci se už mohou začít hlásit do projektu Demonstrační farmy, který pro letošní rok právě zahájilo Ministerstvo zemědělství

30.1.2018

Až jeden milion korun může získat žadatel o podporu z ministerského programu Demonstrační farmy. Celkem je letos připraveno 8 milionů, přičemž na příští rok chce Ministerstvo program finančně posílit.

Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům opět sloužit jako ukázkové. Finanční prostředky jsou určené například na individuální a skupinové konzultace či pořádání dnů otevřených dveří.

Program je zaměřený na péči o půdu, ve vybraných podnicích budou zemědělci prezentovat postupy a technologie snižující vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupy přispívající k zadržování vody v krajině. Tyto postupy příznivé pro půdu budou nově demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin a ekologického zemědělství.

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí do 16. února odevzdat projekt s plánem činnosti. Odborná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a nevládních neziskových organizací, vybere farmy, které budou moci požádat o finanční podporu.

Dotaci získají především subjekty, které využívají nové poznatky a inovace, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Do programu se mohou přihlásit nejenom zájemci, kterým už byl statut demonstrační farmy udělen v roce 2017, ale i farmy nové, které budou o statut žádat.

Podrobný postup k podávání projektů Demonstračních farem včetně stanovení podmínek je uveden ve Výzvě, která je zveřejněná na stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1-1.html

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem