přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stanovisko MZe ke střetu zájmů dle nového finančního nařízení EU

3.12.2018

Střet zájmů se dle čl. 61 nového finančního nařízení vztahuje na dvě skupiny osob. Tou první jsou „účastníci finančních operací ve smyslu kapitoly 4“, tedy zjednodušeně orgány Evropské unie. Druhou skupinou jsou „jiné osoby (včetně vnitrostátních orgánů) podílející se na plnění rozpočtu v přímém, nepřímém a sdíleném řízení, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole“.

Čl. 62 finančního nařízení uvádí způsoby plnění unijního rozpočtu, kdy Evropská komise plní rozpočet přímo, nepřímo, nebo ve sdíleném řízení s členskými státy. Dle Smlouvy o fungování EU se financování opatření Společné zemědělské politiky (SZP) provádí právě v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a EU.

Plnění unijního rozpočtu ve sdíleném řízení znamená dle čl. 63 finančního nařízení, že úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu jsou pověřeny členské státy, které  určí v souladu s kritérii a postupy stanovenými v odvětvových pravidlech subjekty na vhodné úrovni. Ty mají odpovídat za správu a kontrolu finančních prostředků EU. V případě České republiky je tímto subjektem Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Plnění unijního rozpočtu SZP ve sdíleném řízení je v ČR výlučně v kompetenci SZIF. Z toho je zřejmé, že premiér ani ministr zemědělství se na plnění unijního rozpočtu SZP nepodílí, stejně tak nevykonávají žádnou z dalších činností uvedených v čl. 61 finančního nařízení (příprava, audit, kontrola).

Stručně řečeno: střet zájmů se v daném nařízení týká osob, které se podílejí na plnění rozpočtu ve sdíleném řízení, což je v ČR výlučně SZIF. Z tohoto důvodu se dané ustanovení nemůže vztahovat na jiné osoby, tedy ani na premiéra či ministra zemědělství.

V příloze naleznete stanovisko Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva pro místní rozvoj k dané problematice.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem