přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství diskutoval s občany Nových Heřminov

12.6.2017

O nutnosti výstavby nové přehrady diskutoval s občany v Nových Heřminovech ministr zemědělství Marian Jurečka. Ujistil všechny o maximální snaze státu pomoct obci v jejím dalším rozvoji a prosperitě.

„Jsme připraveni podílet se na kompenzačních opatřeních a dalším rozvoji obce, a to částkou 425 milionů korun. V souvislosti s výstavbou přehrady, kterou je třeba vybudovat především z důvodu protipovodňové ochrany, chceme snížit dopady některých nutných zásahů. V posledních letech se ukazuje, že toto vodní dílo bude důležité i z hlediska nadlepšování průtoku na řece Opavě a stane se důležitým vodním zdrojem pro období sucha,“ řekl na pátečním setkání ministr Marian Jurečka.  

Spolu s generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry Jiřím Pagáčem se ministr Jurečka setkal se zastupiteli a starostou obce Nové Heřminovy, ale také se zástupci občanů, kteří přehradu akceptují a chtějí začít vyjednávat o navrhovaných kompenzacích. Uskutečnila se rovněž diskuse s občany Nových Heřminov.

Jsem rád, že pan ministr přijel podpořit projekt protipovodňových opatření na horní Opavě a zároveň potvrdit, že státu nejsou zájmy obce lhostejné a že nám všem mimo jiné záleží na tom, aby se občanům obce Nové Heřminovy vedle vodní nádrže žilo dobře. Proto také nová přehrada bude obsahovat ekologické prvky, které do současnosti nebyly v České republice realizovány a podpoří rozvoj rekreace a zaměstnanosti,“ uvedl ředitel Jiří Pagáč.

Povodí Odry na letošním již třetím veřejném projednání představilo další část plánovaných opatření. Předvedlo ochranu centrální části obce a ohrázování proti zpětnému vzdutí koordinované s dopravním řešením. Vysvětlilo také systém sběru a akumulace srážkových vod a jejich odvádění do nádrže.

V případě výstavby vodního díla Nové Heřminovy bude zajištěna spolehlivá ochrana centrální části obce před povodněmi a objekty zlepšující infrastrukturu obce včetně jejího dalšího rozvoje.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem