přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Den otevřených dveří na demonstrační farmě Bureš

18.5.2017

Ministerstvo zemědělství začalo s projektem demonstračních farem, na kterých se mohou zemědělci i další zájemci seznámit se správným hospodařením s půdou. Na zatím poslední akci na demonstrační farmě Bureš v Bučině u Vysokého Mýta získali například informace o hodnocení erozního ohrožení pozemků a volbě vhodných půdoochranných technologií.

Martin Mistr z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy vysvětlil, jaké změny se od roku 2018 připravují v nastavení vrstvy erozní ohroženosti v registru zemědělské půdy LPIS známé jako „Redesign“.  Na příkladu Farmy Bureš ukázal možnost využití protierozní kalkulačky pro hodnocení erozního ohrožení. Návštěvníci hovořili o svých problémech a zkušenostech s používáním půdoochranných technologií a nechali si na webové aplikaci Protierozní kalkulačka ověřit půdoochranný efekt jimi používaných osevních postupů.

Součástí prohlídky bylo i představení vhodného sledu plodin pro správné hospodaření s vodou, její zadržování v krajině a využití meziplodin pro zajištění stálé pokryvnosti půdy. Přímo na poli se zemědělci seznámili například se strategií pro redukované zpracování půd a využití funkčních směsí meziplodin.

Příští den otevřených dveří se na farmě Bureš v Bučině u Vysokého Mýta uskuteční 30. 5. 2017. Hlavním tématem bude bilance živin a organické hmoty v půdě, precizní zemědělství a variabilní hnojení.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem