přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

17.6.2020

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

 1. Od 15. 6. 2020 platí podmínky vstupu do ČR pro občany ČR a EU dle podmínek stanovených tzv. Semaforem. U sezónních pracovníků a pracovníků do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly platí podmínky – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
   
 2. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR možná cesta do ČR přes Maďarsko a Rakousko. Přechod maďarských hranic je pro občany Ukrajiny směřující do ČR možný přes hraniční přechod Čop/Záhony bez povolení transitu dle informace ZÚ ČR Budapešť. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
   
 3. Pro vstup zahraničních pracovníků, u kterých je při vstupu do ČR vyžadován negativní test, a kteří nemají platné potvrzení o absolvování testu na COVID dle bodu III./2. Ochranného opatření vlády ze dne 12. 6. 2020, je možné ve výjimečných případech požádat Ministerstvo zemědělství o potvrzení „nezbytnosti“ příjezdu daného pracovníka a test absolvovat až v ČR.
   
 4. S ohledem na skončení nouzového stavu rozhodlo Ministerstvo vnitra o automatickém prodloužení krátkodobých pracovních víz o 60 dní do 16. 7. – viz odkaz Ministerstva vnitra dle jednotlivých kategorií data vydání/platnosti víz.
   
 5. Bylo zahájeno podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
   
 6. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.
   
 7. Od 11. 5. je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
   
 8. Servisního pracovníka, který není občanem ČR, Slovenska, Rakouska, Německa či Maďarska a nemůže při vstupu do ČR předložit potvrzení o testu, je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Přílohou níže jsou příslušné vzory formulářů pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.

Bližší informace k bodům 1.- 7. lze získat na tel. 221 812 468, 221 812 452.

Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petrkutalek@mzecz a v kopii na potraviny@mzecz. Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem