přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

26.6.2020

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

 1. Od 8. 6. 2020 bylo v návaznosti na obnovení činnosti vízových středisek na Ukrajině ukončeno nahlašování seznamů pro preferenční vyřizování žádostí o sezónní víza za účelem zaměstnání v zemědělství a víza za účelem zaměstnání v potravinářství prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Náběr a vyřizování žádostí o víza pro pracovníky do potravinářství a pro sezónní zaměstnance probíhá podle standardních procedur.
   
 2. Od 5. 6. 2020 platí povolení vstupu do ČR pro občany ČR, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa bez potřeby předložení negativního testu (stav před pandemií COVID). U občanů ostatních zemí EU přijíždějících do ČR za účelem ekonomické činnosti, sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly platí podmínky – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
   
 3. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR díky zavřeným hranicím Slovenska a Polska pro hromadný transit ze zemí mimo EU možná cesta do ČR pouze přes Maďarsko a Rakousko, a to POUZE pro držitele krátkodobých a dlouhodobých víz. Přechod maďarských hranic je pro občany Ukrajiny směřující do ČR možný přes hraniční přechod Čop/Záhony bez povolení transitu dle informace ZÚ ČR Budapešť. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
   
 4. Pro vstup zahraničních pracovníků, u kterých je při vstupu do ČR vyžadován negativní test, a kteří nemají platné potvrzení o absolvování testu na COVID dle bodu III./2. Ochranného opatření Vlády ze dne 5. 6. 2020, je možné ve výjimečných případech požádat Ministerstvo zemědělství o potvrzení „nezbytnosti“ příjezdu daného pracovníka a test absolvovat až v ČR.
   
 5. S ohledem na zhoršení epidemiologické situace v některých třetích zemích Vláda ČR dne 22. 6. 2020 prodloužila platnost povolení k pobytu na území České republiky na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020 (viz Usnesení vlády č. 683 a informace na stránkách Ministerstva vnitra.
   
 6. Zahájení podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (GK Lvov aktuálně pro veřejnost uzavřen do 3. 7. 2020, náběr žádostí o schengenská víza a zaměstnanecké karty přes vízová centra pokračuje).
   
 7. Od 5. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro pracovníky směřující do zemědělství a potravinářství. Blíže viz web MPO. Bližší informace k bodům 1.- 7. lze získat na tel. 221812468, 221812452.
   
 8. Servisního pracovníka, který není občanem ČR, Slovenska, Rakouska, Německa či Maďarska a nemůže při vstupu do ČR předložit potvrzení o testu, je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Přílohou níže jsou příslušné vzory formulářů pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.


Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petrkutalek@mzecz a v kopii na potraviny@mzecz. Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem