přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský antibiotický den: V ČR se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat o více než 50 %

18.11.2020

V České republice dlouhodobě pokračuje snižující se trend používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Svědčí o tom výrazný pokles jejich spotřeby o více než 50 %. Dnešek, 18. listopad, je tradičně vyhlášený Evropským antibiotickým dnem. Jeho cílem je připomenout zodpovědné používání antibiotik a celosvětovou nutnost posílení boje s  jejich rezistencí. 

Spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat v České republice má dlouhodobě klesající trend. V minulých letech se podařilo úspěšně dokončit program Ministerstva zemědělství (MZe) na ozdravení chovů skotu od nákazy infekční bovinní rhinotracheitidou (IBR), takže v ČR se již toto onemocnění nevyskytuje. To celkově zlepšilo kondici zvířat, a tím i snížilo riziko respiračních chorob, při kterých je nutné podání antibiotik. Pokračují programy MZe na ozdravení chovu prasat a tlumení nákaz v chovech drůbeže. Dlouhodobě se v ČR nesmějí používat antimikrobika u včel. To vše přispělo ke zvýšení kvality potravin vyprodukovaných zdravými zvířaty z českých chovů.

Na MZe funguje pracovní skupina pro antibiotika spolupracující se všemi subjekty, které mohou používání léčiv v zemědělství ovlivnit. V dalších letech chce MZe posílit v zemědělském sektoru zodpovědné a odborně podložené používání antibiotik. Cílem je snížit množství podaných antibiotik, avšak zachovat tato důležitá léčiva pro léčbu nemocných zvířat a také zajistit, aby zvířata netrpěla. Akční Plán Národního antibiotického programu ČR (2019–2022) obsahuje mnoho aktivit, které pozitivně ovlivňují oblast zemědělství a veterinární medicíny, humánní medicíny a dopadů na životní prostředí ve vztahu k používání antibiotik, sledování jejich spotřeby a rezistencí u lidí, zvířat, v potravinách i v půdě. Plánované schválení novely zákona o léčivech povede rovněž k odpovědnějšímu používání a zpřísnění podmínek pro použití antibiotik.

Více informací o problematice používání antimikrobik a tlumení rezistence v rezortu MZe lze nalézt na portálu www.bezpecnostpotravin.cz a facebooku MZe.

https://www.bezpecnostpotravin.cz/evropsky-antibioticky-den-2020-ministerstvo-zemedelstvi-k-posileni-boje-s-rezistenci-k-antibiotikum.aspx

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem