přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis platný od 15. 11. 2017

9.11.2017

Novela nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví
a vinařství

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o drobnou legislativně technickou novelizaci nařízení vlády č. 142/2014 Sb., kterou dochází zejména k:

  • zpřesnění podmínek pro obsah žádosti o podporu na opatření „Změna odrůdové skladby vinice“ doplněním požadavku o výměře osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice (§ 3 odst. 2),

  • zpřesnění podmínek pro obsah žádosti o podporu na opatření „Přesun vinice do svahu“ doplněním požadavku o výměře osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice (§ 4 odst. 2),

  • zpřesnění podmínek pro obsah žádosti o podporu na opatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“ doplněním požadavku o celkové výměře osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice (§ 4a odst. 2),

  • zpřesnění podmínek pro obsah žádosti o podporu na opatření „Investice“ doplněním požadavku o výši celkových odhadnutelných nákladů na pořízení zařízení (§ 5 odst. 3),

Důvodem pro předložení návrhu nařízení vlády je nezbytnost zajištění adaptace našeho právního prostředí na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 z 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

V rámci dotačních opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro ČR na léta 2014–2018 bylo dosud vyplaceno zhruba 412 205 877 Kč dotačních prostředků z rozpočtu EU při celkovém počtu 617 žadatelů.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem