přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2020

23.12.2019

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem nařízení vlády je v souvislosti s koncem programového období Společné zemědělské politiky EU pro období 2014-2020 zastavit možnost příjmu nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku, aby nedošlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020.

V roce 2020 bude možné vstoupit pouze do podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku. Od roku 2021 již nebude možné vstoupit do žádného agroenvironmentálně-klimatického opatření. Současně nebude možné v průběhu trvání závazku u podopatření integrovaná produkce révy vinné provést přechod z titulu základní ochrana vinic do titulu nadstavbová ochrana vinic.

Vzhledem k pozitivním dopadům agroenvironmentálně-klimatických opatření na složky životního prostředí již bylo schváleno nové nařízení vlády č. 330/2019 Sb., kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let.

Dalším cílem novely nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do agroenvironmentálně-klimatických opatření podle tohoto nařízení vlády a současně zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

Novela nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 350/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely nařízení vlády je upravit některé podmínky pro poskytování přímých plateb, a zejména reagovat na:

•           zákon č. 208/2019 Sb., kterým došlo k úpravě zákona o zemědělství,

•           nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,

•           některé formulační nepřesnosti, které ukázala aplikační praxe při administraci těchto dotačních opatření a provádění kontrol – např. rozšíření seznamu masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu.

Důvodem pro přijetí novely nařízení vlády je zejména zajištění souladu s právními předpisy Evropské unie a s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské komise. Dále se zohledňují zkušenosti z příjmu žádostí v oblasti přímých plateb, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem