přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2017

26.6.2017

Nová vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Jejím hlavním cílem je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souladu se zákonem č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona o spotřebních daních stanoví Ministerstvo zemědělství s účinností od 1. 7. 2017 prováděcím právním předpisem:

  • způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,

  • způsob a podmínky vedení dokladů a evidence a

  • podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu zvířat, včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky.

Návrh vyhlášky stanoví především způsob výpočtu nároku na vrácení daně v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných

  • v rostlinné výrobě,

  • ve vybraných oblastech živočišné výroby,

  • v rybníkářství a

  • při provádění hospodaření v lese.

Současně se ruší stávající vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.

 

Novela vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 177/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

Novela sjednocuje latinské a české názvy pěstovaných rostlin uvedených v příloze č. 1 a 2 vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, tedy s latinskými a českými názvy podle druhového seznamu pěstovaných rostlin.

Aktualizované názvy zemědělských druhů jsou uvedeny v tabulkách přílohy č. 1 a 2 vyhlášky.

Zkoušky užitné hodnoty zemědělských druhů se provádí podle metodik vypracovaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, jejichž seznam je stanoven vyhláškou. Na základě nových trendů ve šlechtění odrůd rostlin, nových vědeckých poznatků, požadavků odborné veřejnosti i praxe byla v těchto metodikách provedena řada změn.

Novelou vyhlášky dochází k nezbytné transpozici prováděcí směrnice Komise (EU) č. 2016/1914 k 1. 7. 2017.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem