přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 6. 2017

16.5.2017

Novela vyhlášky o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 141/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

Cílem právní úpravy je zrušit ustanovení vyhlášky č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která jsou duplicitní se zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění poslední novely č. 26/2017 Sb.

Vyhláška č. 172/2015 Sb. se vztahuje mimo jiné na výrobky z révy vinné v obalech o objemu nad 2 litry, neurčených pro konečného spotřebitele, nebalené víno a vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny. Vzhledem k tomu, že na tyto výrobky se vztahuje nová informační povinnost přímo podle § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství, je nezbytné příslušná ustanovení vyhlášky č. 172/2015 Sb., která jsou duplicitní se zákonem
o vinohradnictví a vinařství, zrušit.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem