přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky v legislativě

V této sekci naleznete podrobné informace o nově přijatých právních předpisech připravených Ministerstvem zemědělství podle termínu jejich účinnosti.


zobrazit po
9.9.2014

Nové právní předpisy platné od září 2014

Od 1. září 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


5.8.2014

Nové právní předpisy platné od srpna 2014

Od 1. srpna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


3.7.2014

Nové právní předpisy platné od července 2014

Od 1. července 2014 platí nové právní předpisy na veterinární a hygienické požadavky pro likvidaci uhynulých zvířat. Dochází také ke změně metodik zkoušek určitých odrůd rostlin a k úpravě akčního programu, který se týká opatření pro zamezení znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů.


11.6.2014

Nové právní předpisy platné od června 2014

Od 9. června platí pozměňovací vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů


6.5.2014

Nové právní předpisy platné od dubna 2014

Od 29. dubna 2014 platí vyhláška upravující požadavky na materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti.


2.4.2014

Nové právní předpisy platné od dubna 2014

Od 1. dubna 2014 platí nové právní předpisy týkající se změn v druhovém seznamu pěstovaných rostlin. Dochází také ke změnám v zákonu o vodovodech a kanalizacích a ve vyhláškách o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.


11.3.2014

Nové právní předpisy platné od 1. března 2014

Od 1. března 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


3.2.2014

Nový právní předpis týkající se provádění pozemkových úprav

Od 1. února 2014 platí nová vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech jejich návrhu.


14.1.2014

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


13.1.2014

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

zobrazit po