přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky v legislativě

V této sekci naleznete podrobné informace o nově přijatých právních předpisech připravených Ministerstvem zemědělství podle termínu jejich účinnosti.


zobrazit po

4.3.2015

Nové právní předpisy platné od března 2015

Od 1. března platí nová vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, která navazuje na novelu veterinárního zákona.


7.1.2015

Nové právní předpisy platné od prosince 2014 a ledna 2015

Informace o nově přijatých právních předpisech v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe), které jsou účinné od 29. 12. 2014 a od 1. 1. 2015


22.12.2014

Nové právní předpisy platné od prosince 2014

Od 13. prosince 2014 platí vyhláška č. 159/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.


6.11.2014

Nové právní předpisy platné od listopadu 2014

Od listopadu 2014 platí nové nařízení vlády týkající se stanovení rezervy státních pozemků a vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů. Jako obvykle přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


6.10.2014

Nové právní předpisy platné od října 2014

Od října 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


9.9.2014

Nové právní předpisy platné od září 2014

Od 1. září 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


5.8.2014

Nové právní předpisy platné od srpna 2014

Od 1. srpna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.


3.7.2014

Nové právní předpisy platné od července 2014

Od 1. července 2014 platí nové právní předpisy na veterinární a hygienické požadavky pro likvidaci uhynulých zvířat. Dochází také ke změně metodik zkoušek určitých odrůd rostlin a k úpravě akčního programu, který se týká opatření pro zamezení znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů.


11.6.2014

Nové právní předpisy platné od června 2014

Od 9. června platí pozměňovací vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

zobrazit po