přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky v legislativě

V této sekci naleznete podrobné informace o nově přijatých právních předpisech připravených Ministerstvem zemědělství podle termínu jejich účinnosti.


zobrazit po
7.8.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 9. 2015

Novela vyhlášky o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky


30.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností od 1. 8. 2015.


28.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 179/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2015.


15.7.2015

Nová vyhláška a zrušení nařízení vlády

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována nová vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, s účinností od 1. 8. 2015. Tato nová vyhláška plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.


1.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nové nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky


23.6.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nová vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly


23.6.2015

Nové právní předpisy platné od 24. 6. 2015

Novela vyhláška o požadavcích pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony


14.5.2015

Nové právní předpisy platné od 13. 5. 2015

Nařízení vlády č. 113/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády.


11.5.2015

Nové právní předpisy platné od 1. května 2015

Vyhláška č. 64/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů


zobrazit po