přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky v legislativě

V této sekci naleznete podrobné informace o nově přijatých právních předpisech připravených Ministerstvem zemědělství podle termínu jejich účinnosti.


zobrazit po
18.1.2016

Nový právní předpis platný od 18. 1. 2016

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem


29.12.2015

Nové právní předpisy platné od 1. a 15. 1. 2016

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno několik prováděcích právních předpisů Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 1. 2016 nebo od 15. 1. 2016.


14.12.2015

Nový právní předpis platný od 15. 12. 2015

Novela nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství


18.11.2015

Nové právní předpisy platné od 24. 11. 2015

Nová vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech


7.8.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 9. 2015

Novela vyhlášky o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky


30.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností od 1. 8. 2015.


28.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 179/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2015.


15.7.2015

Nová vyhláška a zrušení nařízení vlády

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována nová vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, s účinností od 1. 8. 2015. Tato nová vyhláška plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.


1.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nové nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky


23.6.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nová vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

zobrazit po